Publish Record:


Danh sách các sách/chương sách đã và đang thực hiện (Published or working books/ chapters):

 • KM Approach for Improving the Labor Productivity of Vietnamese Enterprise. In Book Title: Dynamic Models for Knowledge-Driven Organizations, IGI Global, 2012 - Link
 • The life quality of workers in industrial zones of HCMC – Vietnam. In Book Title: Advances in Sociology Research, Nova Science Publishers, 2016 - Link
 • Apply KM and SNS in Improving the labor productivity of Vietnamese SME. Scholar Press, 2016 - Link
 • Giáo trình Quản lý Tri thức, NXB. Xây dựng, 2016 - Link
 • Consumers' behavior toward organic vegetable in Ho Chi Minh City-VN, OmniScriptum, Lambert Academic Publishing (2017) - Link
 • A Knowledge Management Approach for Ensuring the Success of IT Industries in Vietnam, Nova Science Publishers, 2017 - Link

Danh sách các công trình nghiên cứu đã và đang thực hiện (Published papers & Current researches):

2001-2010

 • Xây dựng phần mềm quản lý sinh viên khoa Toán – Tin học ĐHKHTN Tp.HCM – Đề tài luận văn Cử nhân Toán – Tin học – ĐHKHTN Tp.HCM (2000) tomtatCN.ppt
 • Mở rộng tự động câu tìm tin tiếng Việt trên Internet: nghiên cứu cách tiếp cận và cài đặt thử nghiệm – Đề tài luận văn Thạc sĩ CNTT – ĐHKHTN Tp. HCM (2004) tomtatCH.pdf
 • Quản lí tri thức nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN tỉnh Lâm Đồng – Đề tài NCKH – Sở KHCN Lâm Đồng & TT. BR&T ĐHBK Tp. HCM (2007)
 • Mức độ trưởng thành về CNTT-VT của doanh nghiệp vừa và nhỏ – Báo cáo khoa học Hội nghị KHCN ĐHBK lần thứ 11 (2009), bài tóm tắt đăng trên blog cá nhân (2010) ICTMI.pdf
 • Nhu cầu quản lý tri thức trong doanh nghiệp vừa và nhỏ – bài báo đăng trên blog cá nhân (2010) qltt.pdf
 • Combination of two KM strategies by Web 2.0 – Báo cáo khoa học Hội nghi quốc tế về Khoa học tri thức, Kỹ thuật và Quản lý lần 3 – ĐH. Vienna, Áo (KSEM 2009) paper_web20.pdf
 • Measuring the ICT maturity of SMEs – Journal of Knowledge Management Practice 11 (1) - 2010

2011-2020

2021-2030


Danh sách các bài viết khác (Other writings) :

Trước 2020

 • Một số góp ý về giáo dục đại học Việt Nam – đăng trên blog cá nhân (2007) gddh.pdf
 • Phân biệt đúng - sai, thật - giả – đăng trên blog cá nhân (2008) dungsai.pdf
 • Làm sao để chấm dứt chiến tranh – đăng trên blog cá nhân (2008) chientranh.pdf
 • Giá trị niềm tin trong việc xây dựng xã hội Việt Nam ngày nay – đăng trên blog cá nhân (2009) niemtin.pdf
 • Vài suy nghĩ nhân mùa Vu Lan báo hiếu – đăng trên blog cá nhân (2009) vulan.pdf, xem trên Từ Quang 17, 7/2016
 • Đổi mới - nhu cầu cấp thiết để tồn tại và phát triển – đăng trên blog cá nhân (2009) doimoi.pdf
 • Phát triển bền vững: kinh nghiệm thế giới và bài toán bô xít Việt Nam – đăng trên blog cá nhân (2009) boxit.pdf
 • Chấn hưng giáo dục để nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam – bài báo đăng trên blog cá nhân (2009) giaoduc.pdf
 • Bình đẳng - lý tưởng chung của mọi xã hội – đăng trên blog cá nhân (2010) binhdang1.pdf
 • Bài toán nhân sự Việt Nam và kinh nghiệm Nhật Bản – bài báo đăng trên blog cá nhân (2010) nhansu.pdf
 • Nhân mùa Vu Lan, nghĩ về chữ Hiếu – đăng trên blog cá nhân (2011) vulan_chuHieu.pdf
 • Làm thế nào để xây dựng một xã hội bình đẳng – đăng trên blog cá nhân (2012) binhdang2.pdf
 • Chín chữ Cù Lao – đăng trên blog cá nhân (2013) 9chuCulao.pdf
 • Giới thiệu phần mềm ADONIS để Mô hình hoá quy trình kinh doanh - bài báo đăng trên blog cá nhân (2012) ADONIS.pdf
 • Một số góp ý cải tiến hệ thống xe buýt ở Tp.HCM - đăng trên blog cá nhân (2012) xebuyt.pdf
 • Quản lý quy trình từ góc nhìn thực tế - đăng trên blog cá nhân (2013) bpm_thucte.pdf
 • Bàn về Tự do học thuật - đăng trên blog cá nhân (2014) tudohocthuat.pdf
 • Những mẫu chuyện Phật giáo dành cho thiếu nhi - NXB. Phương Đông (2015) mauchuyenPG.pdf
 • TS. Phạm Quốc Trung, người thầy của đam mê khoa học - Sách Tài hoa & Trí thức họ Phạm, NXB. KHKT (2015) DrTrung.pdf
 • Tản mạn mùa Vu Lan báo hiếu – đăng trên blog cá nhân (2015) tanmanvulan.pdf, Từ Quang 33, 8/2020
 • Tuyển tập những bài thơ, văn về Vu Lan (2015) tuyentapvulan.pdf
 • NHỮNG VIỆC NHỎ CẦN LÀM ĐỂ HƯỚNG ĐẾN 1 XÃ HỘI VĂN MINH (2015) viecnho_xhvm.pdf
 • Những mẫu chuyện Phật giáo dành cho thiếu nhi (tập 2) (Nxb. Hồng Đức - 2016) mauchuyenPG2_1.pdf mauchuyenPG2_2.pdf, xem lời giới thiệu của Nguyên Cẩn trên Từ Quang 18, 10/2016 Xin đi từ thơ ấu
 • Học cách cùng chung sống - đăng trên blog cá nhân (2016) cungchungsong.pdf
 • Một vài tiểu luận về GD Đại học (lớp NVSP - 2017) tamlyhoc_gddh.pdf, gddh_vn_tg.pdf, ptctdt_gddh.pdf, danhgia_gddh.pdf
 • Miên man về "Sắc tức thị không" – đăng trên blog cá nhân (2017) batnhatamkinh.pdf
 • Những mẩu chuyện Phật giáo dành cho thiếu nhi (tập 3) (NXB. Hồng Đức, 2017) mauchuyenPG3.pdf
 • Thơ Phật cho trẻ em (NXB. Hồng Đức, 2018) phapcu_treem.pdf
 • Thế nào là một chính sách tốt về an ninh mạng (2018) ICT_security.pdf
 • Giáo dục Việt Nam: thách thức & cơ hội (chưa xuất bản) GDVN_chuyende.pdf
 • Đọc “Pháp Hoa Huyền Nghĩa” nhớ cụ Chánh Trí Mai Thọ Truyền (tham luan Hoi thao 20/4/2019, chua Xa Loi) docphaphoahuyennghia.pdf

Sau 2020

 • Những điều cần biết đầu xuân Canh Tý - 2020 CanhTy_2020.pdf
 • Từ vấn đề giảng dạy livestream nhìn lại vai trò con người trong chuyển đổi số (Tạp chí Thông tin & Truyền thông, số 3+4, 5/2020) livestream_CDS.pdf
 • Năm 2020, một năm trãi nghiệm trực tuyến đáng nhớ - đăng trên blog cá nhân (2020) nam2020.pdf
 • Tiến bộ công nghệ và những mặt trái - đăng trên blog cá nhân (2021) Technology_BadEffects.pdf
 • Vài suy nghĩ nhân dự một buổi lễ tốt nghiệp - đăng trên blog cá nhân (2022) letotnghiep.pdf
 • Giới thiệu một vài công cụ hữu ích cho chuyển đổi số - đăng trên blog cá nhân (2022) congcu_CDS.pdf
 • Làm sao để nông sản Việt Nam phát triển bền vững - đăng trên blog cá nhân (2022) nongsan_benvung.pdf
 • Giới thiệu về nền Kinh tế quà tặng nhân đọc Muôn kiếp nhân sinh 3 - đăng trên blog cá nhân (2023) kinhtequatang.pdf
 • Những điều cần biết đầu xuân Giáp Thìn - 2024 GiapThin_2024.pdf
 • KNIME: Công cụ hỗ trợ đắc lực cho Data Scientist - 2024 KNIME.pdf


Page last modified on March 13, 2024, at 03:28 AM