Giới thiệu chung

 • PGS.TS. Phạm Quốc Trung hiện là Trưởng Phòng thí nghiệm Mô phỏng, Khoa QLCN-ĐHBK TP.HCM. Ông cũng đã đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Khoa (2013-2018), Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam. Ông là giảng viên ở Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý của Đại Học Bách Khoa Tp.HCM từ tháng 4/2005. Từ năm 2001-nay, ông cũng giảng dạy thỉnh giảng ở một vài trường Đại học khác, như là: Đại học Huflit, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Đại học Hoa Sen, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Việt Đức...
 • Chủ đề nghiên cứu chính của ông bao gồm : hệ thống tìm kiếm thông tin, hệ thống thông tin quản lý, hệ hỗ trợ ra quyết định, hệ quản lý tri thức, thương mại điện tử, học tập điện tử, và đổi mới sáng tạo… Ông đã xuất bản và giảng dạy về các chủ đề trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Hệ thống Thông tin trong Kinh doanh & Quản lý, và Quản lý Tri thức.
 • Ông đã nhận bằng Cử nhân Toán-Tin học và Thạc sĩ Công nghệ Thông tin từ Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM, và nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế từ Đại học Kyoto, Nhật Bản.
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Máy tính, Hệ thống Thông tin Quản lý, Quản lý Tri thức
 • Các chủ đề luận văn, đề tài đang thực hiện/ khóa học đã dạy: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức, Khởi nghiệp, đổi mới & sáng tạo, Chuyển đổi số, Học tập điện tử...
 • Sơ yếu lý lịch chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm. CV_Trung.pdf

Introduction

 • Assoc. Prof. Dr. Pham Quoc Trung is currently Head of Simulation Lab. of the School of Industrial Management, HCMUT. He was also a former Vice Dean (2013-2018) of School of Industrial Management of Hochiminh City (HCMC) University of Technology, Vietnam. He has been working in Department of Management Information System since April 2005. From 2001 till now, he was a visiting lecturer at several universities of Vietnam, such as: HCMC University of Foreign Language and Information Technology, HCMC National University, Lotus University, HCMC University of Economics, Ton Duc Thang University, Vietnam-Germany University...
 • His current research focus includes information retrieval system, management information system, decision support system, knowledge management system, e-commerce, e-learning, innovation, etc. He has published and spoken on topics in information technology, IS in Business & Management and knowledge management.
 • He received his B.S. and M.S. in Information Technology from HCMC University of Natural Science, and his PhD.in Economics from Kyoto University.
 • Field of study/ research: Computer Science, Management Information System, Knowledge Management
 • Main interested topics of thesis/ projects/ teaching courses: Information Retrieval, ICT management, MIS, e-Commerce, Knowledge Management System, Entrepreneurship & Innovation, Digital transformation, E-learning...
 • For more detail, please see the attached file. academicCV_Trung.pdf

Chứng nhận/Giải thưởng - Certifications/Awards

 • ĐH KHXH & NV Tp.HCM - Chứng nhận hoàn tất Môn học SĐH về Lý luận dạy học Đại học - 2006
 • JICA - Certification of completion of Area Focused Training Course on LTTP (Assistance to Transitional Economy) - 2011
 • Công ty Ý tưởng Việt - Chứng nhận hoàn tất khóa học về Tâm lý học - học thuyết và ứng dụng - 2013
 • Ateneo Graduate School of Business (Philippines) - Certificate of Appreciation (MBA. study tour in Vietnam) - 2014
 • ĐHQG HCM+Sở KHCN+Viện SHTT - Chứng nhận hoàn tất khóa học về Quản trị viên Tài sản Trí tuệ - 2014
 • ĐHBK TP.HCM - Giấy khen Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - 2014, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022
 • Marquis Who's Who® - Biographical profile has been selected for inclusion in the Who's Who in the World® (2016, 2017) & 2018 Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award
 • Faculty of Management & Finance, University of Colombo (Sri Lanka) - Certificate of Appreciation (MBA. study tour in Vietnam) - 2016
 • Ministry of Science & Technology+Embassy of Findland - Certification of completion of TOT2 on Innovation & Entrepreneurship (IPP2) - 2017
 • ĐH Sài Gòn - Chứng nhận hoàn tất Môn học Nghiệp vụ Sư phạm - 2017
 • ĐH Sư Phạm Tp.HCM - Chứng nhận hoàn tất Môn học Bồi dưỡng Giảng viên chính - 2017
 • SAP University Alliances + VinTech City - Certification of completion of TOT on SAP ERP S/4 HANA (GBI) - 2019
 • SAP University Alliances + VinTech City - Certification of completion of the workshop on Integrated Business Processes via SAP S/4 HANA & ERPSIM - 2019
 • Arizona State University + HCMC University of Technology - Certification of completion the workshop on "Advancing a University-Wide Digital Learning Ecosystem" - 8/2020
 • HEC Montreal, ERPSIM Lab (Canada) - Cerfitication of completion the ERPSIM MOOC training course for lecturers - 7/2021

On the news/ Viết về tôi

 • Những tập đoàn lớn tìm lãnh đạo tương lai như thế nào? link
 • TS. Phạm Quốc Trung, người thầy của đam mê khoa học - Sách Tài hoa & Trí thức họ Phạm, NXB. KHKT (2015) DrTrung.pdf
 • Welcome delegations of Colombo University (Sri Lanka) at HCMUT - 2016 - link
 • Mái chèo nghiêng trên dòng sông khoa học - Sách Những nhà khoa học Việt Nam tiêu biểu, NXB. Thanh Niên (2018) Maicheo.pdf
 • Chia sẻ về học tập và NCKH ngành MIS (2020) link
 • Thúc đẩy năng lực sáng tạo bằng tư duy thiết kế (2022) link
 • Hội thảo LRMIS 2022 chủ đề “Chuyển đổi số”(2022) link


Page last modified on February 23, 2023, at 03:49 AM