Chào mừng các bạn đến với phòng làm việc ảo của tôi!

Tác giả : PGS.TS. Phạm Quốc Trung, BM. Hệ thống Thông tin Quản lý, Khoa QLCNĐại học Bách Khoa TP.HCM

Chuyên ngành : CNTT, Hệ thống Thông tin Quản lý, Quản lý Tri thức

Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Máy tính, Hệ thống Thông tin Quản lý, Quản lý Tri thức

Các chủ đề nghiên cứu chính: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức, Đổi mới & Khởi nghiệp


Welcome to my virtual lab. on the Internet!

Author : Assoc. Prof. Dr. Pham Quoc Trung, Dept. of MIS, School of Industrial Management, HCMC University of Technology.

Field of study: Computer Science, Management Information System, Knowledge Management

Main research topics: Information Retrieval, ICT management, MIS, e-Commerce, Knowledge Management System, Innovation & Entrepreneurship


Contact Information


Page Count

  • Total view: times.
  • Homepage view: times.
  • Today view: times.


Page last modified on May 13, 2021, at 02:58 AM