Chào mừng các bạn đến với phòng làm việc ảo của tôi!

Tác giả : TS. Phạm Quốc Trung, Giảng viên khoa QLCNĐại học Bách Khoa TP.HCM

Chuyên ngành : CNTT, Hệ thống Thông tin Quản lý, Quản lý Tri thức

Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Máy tính, Hệ thống Thông tin Quản lý, Quản lý Tri thức

Các chủ đề nghiên cứu chính: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức


Welcome to my virtual lab. on the Internet!

Author : Dr. Pham Quoc Trung, School of Industrial Management, HCMC University of Technology.

Field of study: Computer Science, Management Information System, Knowledge Management

Main research topics: Information Retrieval, ICT management, MIS, e-Commerce, Knowledge Management System


Contact Information


Page Count

  • Total view: times.
  • Homepage view: times.
  • Today view: times.


Page last modified on June 07, 2018, at 03:42 AM