VIRTUAL LAB. ROOM (WORKING ENVIRONMENT)


History


Coming Conference, Workshop/ Call for paper


Research Projects

 • 2021
  • Huỳnh Đinh Thái Linh - MỐI QUAN HỆ GIỮA NGUỒN LỰC VÀ HỌC TẬP TRONG TỔ CHỨC DẪN ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC (Đề tài KHCN cấp ĐHQG)
 • 2020
  • Võ Duy Anh - Ảnh hưởng của hấp dẫn thương hiệu và sử dụng mạng xã hội đến ưu tiên chọn lựa nhà tuyển dụng - nghiên cứu trong ngành CNTT ở Việt Nam (Đề tài cấp trường OISP)
 • 2019
  • Nhóm NC ĐHBK + WTO research center - Đánh giá mức độ nội địa hóa và ứng dụng KHCN, tri thức của một số ngành trọng điểm ở Bình Dương (Đề tài KHCN tỉnh Bình Dương 2019)
 • 2017
  • Nguyễn Đức Trung/Đặng Nhựt Minh - Nghiên cứu về hành vi vi phạm bản quyền phần mềm ở Việt Nam (Đề tài KHCN cấp ĐHQG 2017) paper_IP_Minh.pdf
 • 2016
  • Hồ Bá Thắng - Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chia sẻ tri thức của các nhân viên ngành IT ở Việt Nam (Đề tài KHCN cấp trường 2016) paper_KS_IT_Thang.pdf
 • 2015
  • Lưu Chí Hồng - Các yếu tố văn hóa tổ chức ảnh hưởng lên chia sẻ tri thức của các DNVVN (Đề tài KHCN cấp trường 2015) paper_vhtc_cstt.pdf
 • 2014

Innovation and Entrepreneurship projects - 2016 ~

 • KM for Service Innovation (Prof. Hara) km_ss.pdf
 • Lê Minh Hiếu - ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN LÝ TRI THỨC LÊN HIỆU QUẢ ĐỔI MỚI: MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM Ở CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TỈNH LÂM ĐỒNG paper_KM_IP_Hieu.pdf
 • Doan Vu Khanh Hung - CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG TRONG ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP
 • Pham Dinh Khang - Impact factor on the success of e-commerce startups in Vietnam
 • Critical success factors for Technology Innovation in Vietnamese SMEs
 • Nguyen Nhu Trang - Customer involvement in the new product development process

KM related projects - 7/2012 ~


Social Network Service - 2013 ~


E-learning/Education researches - 9/2012 ~

 • Kỷ yếu hội thảo "Đào tạo trực tuyến" tại Việt Nam dttt1.pdf, dttt2.pdf, dttt3.pdf
 • Giới thiệu Moodle và BK e-learning bk_el.ppt
 • Hướng dẫn sử dụng e-Learning hdsd_el.pdf
 • Moodle source https://moodle.org/
 • Đỗ Minh Đức (MIS) - Đề xuất giải pháp triển khai e-Learning tại trường ĐH. Quang Trung
 • Thân Thị Ngọc Huyền (MIS) - Xây dựng HTTT khảo sát sự hài lòng của SV nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động đào tạo của ĐH. Thái Bình Dương
 • Huỳnh Minh Châu - Đánh giá hiệu quả học tập & chuyển giao tri thức qua e-learning của ĐHBK - ICCNI 2017, paper_EL_BKU.pdf
 • Nguyễn Thanh Tùng - Ảnh hưởng của việc đào tạo tổ chức lên hiệu quả công việc của nhân viên ngành IT
 • ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO & CẢI TIẾN LIÊN TỤC: TÌNH HUỐNG TRIỂN KHAI CDIO TẠI KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP – Báo cáo khoa học Hội nghi CDIO 2016 (VNU-HCM) – Tp.HCM, Việt Nam - Kỷ yếu Hội nghị CDIO 2016 - cdio2016.pdf
 • Trần Thanh Phong - Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng hệ thống e-learning ở các trường ĐH Tp.HCM - ICCSA 2018 paper_EL_VN_Phong.pdf
 • Từ vấn đề giảng dạy livestream nhìn lại vai trò con người trong chuyển đổi số (Tạp chí Thông tin & Truyền thông, số 3+4, 5/2020) livestream_CDS.pdf

ICT/ E-commerce/ Management Information System - 2011 ~

 • Ngụy Thị Hiền - Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công triển khai ERP ở các DNVN erp_dnvn_hien.pdf paper_erp.pdf
 • Vũ Anh Duy (MSM-MBA) - THE KEY DETERMINANTS IMPACTING TO SUCCESS OF VIETNAMESE SOFTWARE COMPANIES
 • Critical Success Factors for Vietnamese Software Companies: A Framework for Investigation - Journal of Sociological Research, Vol. 3, No. 2 - 2012
 • Nguyễn Anh Vũ - Ứng dụng qui trình phát triển phần mềm linh hoạt để nâng cao hiệu quả trong quản lý dự án phần mềm tại công ty cổ phần tập đoàn VNG agile_vng_vu.ppt
 • Apply Agile Method for Improving the Efficiency of Software Development Project at VNG Company - Báo cáo khoa học Hội nghi quốc tế về Khoa học tính toán và Ứng dụng lần 13 – ĐH. Quốc Tế, Tp.HCM, Việt Nam (ICCSA 2013) paper_agile.pdf
 • Hồ Nhân Trí Dũng - Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ làm việc trực tuyến paper_lvtt.pdf
 • Đỗ Hoàng Yến - Đánh giá hiệu quả áp dụng hệ thống ERP tại công ty CP TMDV Cao Phát Đạt
 • Mai Thế Duyệt - Những yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ đọc báo trả phí ở Việt Nam paper_baodientu.pdf
 • Nguyễn Xuân Điền - Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến năng suất lao động của nhân viên ngành CNTT-PM paper_OC_LP_IT.pdf
 • Mai Tú Khanh - Critical success factor for implementing BI in Vietnamese software company paper_BI_VN.pdf
 • CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THÔI THÚC MUA HÀNG NGẪU HỨNG TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TP.HCM, Tạp chí Khoa học ĐH Mở Tp.HCM, 56 (5), , 2017 paper_MHNHTT_HCM.pdf
 • Relationship between Convenience, Perceived Value, and Repurchase Intention in Online Shopping in Vietnam, Sustainability, 2018, 10(1), 156; doi:10.3390/su10010156
 • Investigating Enterprise Resource Planning (ERP) Effect on Work Environment paper_ERP_Huyen.pdf
 • Barriers of applying data analytics for internal auditing for banking industry: A case study in Vietnam, International Journal of Management & Decision Making, 19 (4), 2020
 • Impact factors on the intention of investing on cryptocurrency in Vietnam, International Journal of Applied Behavioral Economics, 10 (3), 2021

Management Science/ Quantitative method - 2013 ~

 • Phan Thị Kim Dung - Apply Neural Network for Improving Production Planning at Samarang Petrol Mine paper_ANN_Petrol.pdf
 • Đào Tấn Ngọc - Tối ưu hóa truy vấn trong Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
 • Nguyễn Thanh Huy - Ứng dụng BSC cải tiến hệ thống CRM tại công ty hóa chất LG Vina
 • Bùi Tuấn Anh - Xây dựng bảng mô tả công việc và bộ chỉ số KPI để đo lường hiệu quả công việc tại công ty Aswig Solutions Việt Nam
 • Đỗ Hoàng Yến - Đo lường mức độ trưởng thành về QLTT và đề xuất giải pháp cải tiến hiệu quả chia sẻ tri thức tại công ty CP TMDV Cao Phát Đạt
 • Phạm Bình Phương Minh Hà - The life quality of workers in industrial zones of HCMC, Vietnam Nova_LifeQuality.pdf
 • The life quality of workers in industrial zones of HCMC – Vietnam. In Book Title: Advances in Sociology Research, Nova Science Publishers, 2016 - Link
 • IMPACT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON LABOR PRODUCTIVITY OF IT EMPLOYEES IN VIETNAM, The 11th Seatuc Symposium, 2017, HCMC - Việt Nam paper_OC_LP_IT.pdf
 • Giải pháp hạn chế tình trạng kẹt xe trong Tp.HCM - cách tiếp cận định lượng

Supply Chain Management/ Logistics Management - 2013 ~

 • Võ Văn Thanh - Tong quan he thong danh gia hiệu quả Chuỗi cung ứng - Link
 • Võ Văn Thanh - Ứng dụng phương pháp CFMAE để xây dựng hệ thống đánh giá năng lực chuỗi cung ứng ngành dệt may khu vực Tp.HCM – Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ ĐHQG Tp.HCM, Vol. 17, No. 4 - 2014
 • Trinh Vi - Danh gia SCM tai cong ty Co phan Duong Binh Dinh
 • Pham Quoc Trung - SCM of Apparel Industry in Vietnam: problems & opportunities - SCM_Apparel_VN.pdf
 • Quản lý Chuyển đổi Chuỗi cung ứng Số

Marketing/ Digital products - 2013 ~

 • Nguyễn Đức Trung - Ảnh hưởng của nhận thức đạo đức lên hành vi mua hàng giả của người tiêu dùng Việt Nam
 • Phạm Tuân - Ảnh hưởng của chiêu thị lên giá trị thương hiệu sản phẩm bột giặt - nghiên cứu thực nghiệm ở Tp.HCM
 • Huỳnh Chấn Duy - Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến dự định mua máy điều hoà nhiệt độ của người tiêu dùng thành phố HCM
 • Nguyễn Thanh Xuân - Xây dựng mô hình kinh doanh ứng dụng xem tivi trực tuyến dành cho thiết bị di động
 • Trần Thanh Long (MSM) - Customer engagement in a Facebook brand community: Empirical study on Travel Industry in Vietnam ICAST14_paper78.pdf
 • Đặng Nhựt Minh - Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định vi phạm bản quyền kỹ thuật số ở Việt Nam paper_IP_Minh.pdf
 • Relationship between Convenience, Perceived Value, and Repurchase Intention in Online Shopping in Vietnam, Sustainability, 2018, 10(1), 156; doi:10.3390/su10010156

Kyoto JCS Project (Service Science) - 2/2012 ~ 2015


PhD. Thesis related Researches - 2008~2011


Page last modified on May 01, 2021, at 02:35 AM