VIRTUAL LAB. ROOM (WORKING ENVIRONMENT)


History


Call for paper/ Seminar/ Other projects


Research Projects

 • 2022
  • Đề tài Xây dựng mô hình Bệnh viện thông minh (Đề tài KHCN cấp ĐHQG loại B)
 • 2021
  • Huỳnh Đinh Thái Linh/Lê Cảnh Khiêm - MỐI QUAN HỆ GIỮA NGUỒN LỰC VÀ HỌC TẬP TRONG TỔ CHỨC DẪN ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC (Đề tài KHCN cấp ĐHQG 2021)
 • 2020
  • Võ Duy Anh - Ảnh hưởng của hấp dẫn thương hiệu và sử dụng mạng xã hội đến ưu tiên chọn lựa nhà tuyển dụng - nghiên cứu trong ngành CNTT ở Việt Nam (Đề tài cấp trường OISP) paper_brand_IT_job.pdf
 • 2019
  • Nhóm NC ĐHBK + WTO research center - Đánh giá mức độ nội địa hóa và ứng dụng KHCN, tri thức của một số ngành trọng điểm ở Bình Dương (Đề tài KHCN tỉnh Bình Dương 2019)
 • 2017
  • Nguyễn Đức Trung/Đặng Nhựt Minh - Nghiên cứu về hành vi vi phạm bản quyền phần mềm ở Việt Nam (Đề tài KHCN cấp ĐHQG 2017) paper_IP_Minh.pdf
 • 2016
  • Hồ Bá Thắng - Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chia sẻ tri thức của các nhân viên ngành IT ở Việt Nam (Đề tài KHCN cấp trường 2016) paper_KS_IT_Thang.pdf
 • 2015
  • Lưu Chí Hồng - Các yếu tố văn hóa tổ chức ảnh hưởng lên chia sẻ tri thức của các DNVVN (Đề tài KHCN cấp trường 2015) paper_vhtc_cstt.pdf
 • 2014

Innovation and Entrepreneurship projects - 2016 ~

 • KM for Service Innovation (Prof. Hara) km_ss.pdf
 • Lê Minh Hiếu - ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN LÝ TRI THỨC LÊN HIỆU QUẢ ĐỔI MỚI: MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM Ở CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TỈNH LÂM ĐỒNG paper_KM_IP_Hieu.pdf
 • Doan Vu Khanh Hung - CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG TRONG ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP
 • Pham Dinh Khang - Impact factor on the success of e-commerce startups in Vietnam paper_EC_startup.pdf
 • Critical success factors for Technology Innovation in Vietnamese SMEs
 • Nguyen Nhu Trang - Customer involvement in the new product development process

KM related projects - 7/2012 ~


Social Network Service - 2013 ~


E-learning/Education researches - 9/2012 ~

 • Kỷ yếu hội thảo "Đào tạo trực tuyến" tại Việt Nam dttt1.pdf, dttt2.pdf, dttt3.pdf
 • Giới thiệu Moodle và BK e-learning bk_el.ppt
 • Hướng dẫn sử dụng e-Learning hdsd_el.pdf
 • Moodle source https://moodle.org/
 • Đỗ Minh Đức (MIS) - Đề xuất giải pháp triển khai e-Learning tại trường ĐH. Quang Trung
 • Thân Thị Ngọc Huyền (MIS) - Xây dựng HTTT khảo sát sự hài lòng của SV nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động đào tạo của ĐH. Thái Bình Dương
 • Huỳnh Minh Châu - Đánh giá hiệu quả học tập & chuyển giao tri thức qua e-learning của ĐHBK - ICCNI 2017, paper_EL_BKU.pdf
 • Nguyễn Thanh Tùng - Ảnh hưởng của việc đào tạo tổ chức lên hiệu quả công việc của nhân viên ngành IT
 • ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO & CẢI TIẾN LIÊN TỤC: TÌNH HUỐNG TRIỂN KHAI CDIO TẠI KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP – Báo cáo khoa học Hội nghi CDIO 2016 (VNU-HCM) – Tp.HCM, Việt Nam - Kỷ yếu Hội nghị CDIO 2016 - cdio2016.pdf
 • Trần Thanh Phong - Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng hệ thống e-learning ở các trường ĐH Tp.HCM - ICCSA 2018 paper_EL_VN_Phong.pdf
 • Từ vấn đề giảng dạy livestream nhìn lại vai trò con người trong chuyển đổi số (Tạp chí Thông tin & Truyền thông, số 3+4, 5/2020) livestream_CDS.pdf

ICT/ E-commerce/ Management Information System - 2011 ~


Management Science/ Quantitative method - 2013 ~

 • Phan Thị Kim Dung - Apply Neural Network for Improving Production Planning at Samarang Petrol Mine paper_ANN_Petrol.pdf
 • Đào Tấn Ngọc - Tối ưu hóa truy vấn trong Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
 • Nguyễn Thanh Huy - Ứng dụng BSC cải tiến hệ thống CRM tại công ty hóa chất LG Vina
 • Bùi Tuấn Anh - Xây dựng bảng mô tả công việc và bộ chỉ số KPI để đo lường hiệu quả công việc tại công ty Aswig Solutions Việt Nam
 • Đỗ Hoàng Yến - Đo lường mức độ trưởng thành về QLTT và đề xuất giải pháp cải tiến hiệu quả chia sẻ tri thức tại công ty CP TMDV Cao Phát Đạt
 • Phạm Bình Phương Minh Hà - The life quality of workers in industrial zones of HCMC, Vietnam Nova_LifeQuality.pdf
 • The life quality of workers in industrial zones of HCMC – Vietnam. In Book Title: Advances in Sociology Research, Nova Science Publishers, 2016 - Link
 • IMPACT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON LABOR PRODUCTIVITY OF IT EMPLOYEES IN VIETNAM, The 11th Seatuc Symposium, 2017, HCMC - Việt Nam paper_OC_LP_IT.pdf
 • Giải pháp hạn chế tình trạng kẹt xe trong Tp.HCM - cách tiếp cận định lượng

Supply Chain Management/ Logistics Management - 2013 ~

 • Võ Văn Thanh - Tong quan he thong danh gia hiệu quả Chuỗi cung ứng - Link
 • Võ Văn Thanh - Ứng dụng phương pháp CFMAE để xây dựng hệ thống đánh giá năng lực chuỗi cung ứng ngành dệt may khu vực Tp.HCM – Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ ĐHQG Tp.HCM, Vol. 17, No. 4 - 2014
 • Trinh Vi - Danh gia SCM tai cong ty Co phan Duong Binh Dinh
 • Pham Quoc Trung - SCM of Apparel Industry in Vietnam: problems & opportunities - SCM_Apparel_VN.pdf
 • Quản lý Chuyển đổi Chuỗi cung ứng Số

Marketing/ Digital products - 2013 ~

 • Nguyễn Đức Trung - Ảnh hưởng của nhận thức đạo đức lên hành vi mua hàng giả của người tiêu dùng Việt Nam
 • Phạm Tuân - Ảnh hưởng của chiêu thị lên giá trị thương hiệu sản phẩm bột giặt - nghiên cứu thực nghiệm ở Tp.HCM
 • Huỳnh Chấn Duy - Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến dự định mua máy điều hoà nhiệt độ của người tiêu dùng thành phố HCM
 • Nguyễn Thanh Xuân - Xây dựng mô hình kinh doanh ứng dụng xem tivi trực tuyến dành cho thiết bị di động
 • Trần Thanh Long (MSM) - Customer engagement in a Facebook brand community: Empirical study on Travel Industry in Vietnam ICAST14_paper78.pdf
 • Đặng Nhựt Minh - Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định vi phạm bản quyền kỹ thuật số ở Việt Nam paper_IP_Minh.pdf
 • Relationship between Convenience, Perceived Value, and Repurchase Intention in Online Shopping in Vietnam, Sustainability, 2018, 10(1), 156; doi:10.3390/su10010156

Kyoto JCS Project (Service Science) - 2/2012 ~ 2015


PhD. Thesis related Researches - 2008~2011


Page last modified on August 07, 2023, at 07:15 AM