Chào mừng các bạn đến với phòng làm việc ảo của tôi!

Tác giả : PGS.TS. Phạm Quốc Trung, BM. Hệ thống Thông tin Quản lý, Khoa QLCNĐại học Bách Khoa TP.HCM

Chuyên ngành : CNTT, Hệ thống Thông tin Quản lý, Quản lý Tri thức

Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Máy tính, Hệ thống Thông tin Quản lý, Quản lý Tri thức

Các chủ đề nghiên cứu chính: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức, Đổi mới & Khởi nghiệp, Chuyển đổi số, Học tập điện tử...


Welcome to my virtual lab. on the Internet!

Author : Assoc. Prof. Dr. Pham Quoc Trung, Dept. of MIS, School of Industrial Management, HCMC University of Technology.

Field of study: Computer Science, Management Information System, Knowledge Management

Main research topics: Information Retrieval, ICT management, MIS, e-Commerce, Knowledge Management System, Innovation & Entrepreneurship, Digital transformation, E-learning...


Contact Information


Copyright (c): Pham Quoc Trung - Last updated: 04/08/2022


Page last modified on May 14, 2024, at 08:39 AM