Main.Resources History

Hide minor edits - Show changes to markup - Cancel

May 22, 2021, at 08:33 AM by 107.191.102.86 -
Deleted line 154:
 1. Hướng dẫn vượt tường lửa - tuonglua.pdf
Changed lines 163-164 from:
 1. Hướng dẫn cách vượt tường lửa: - hd_tuonglua.pdf
to:
 1. Hướng dẫn vượt tường lửa - tuonglua.pdf
 2. Hướng dẫn cách vượt tường lửa (đơn giản, dễ hiểu): - hd_tuonglua.pdf
May 22, 2021, at 08:30 AM by 107.191.102.86 -
Added line 164:
 1. Hướng dẫn cách vượt tường lửa: - hd_tuonglua.pdf
May 16, 2021, at 07:41 AM by 171.250.186.150 -
Changed line 15 from:
 1. Bài giảng
to:
 1. Bài giảng - https://youtu.be/ZVMhq6Whf8o
Changed line 35 from:
 1. Bài giảng
to:
 1. Bài giảng - https://youtu.be/JOHFPPl6-1k
May 16, 2021, at 07:34 AM by 171.250.186.150 -
Changed line 7 from:
 1. Bài giảng
to:
 1. Bài giảng - https://drive.google.com/file/d/1q9rXbOiKrDPPm8W2_Mu46S39utzlCz97/view
Changed line 66 from:
 1. Bài giảng
to:
 1. Bài giảng - https://drive.google.com/file/d/1aPgK5cYXvIR60VopM1lTpktiYYN4qQtR/view
October 10, 2020, at 07:48 AM by 171.235.40.88 -
Changed line 149 from:
 1. ABQM
to:
 1. ABQM - http://wps.pearsoned.co.uk/ge_taylor_introms_10/150/38494/9854540.cw/content/index.html
August 29, 2020, at 08:46 AM by 171.236.71.87 -
Added line 89:
 1. Các bài viết của GS. John Vũ (Nguyên Phong) về STEM, hướng nghiệp, pp dạy và học - http://science-technology.vn/
Changed line 91 from:
 1. Học đại học 2 năm đại cương
to:
 1. Học đại học 2 năm đại cương
Changed line 95 from:
 1. Tổng quan về học đại học
to:
 1. Tổng quan về học đại học
Changed line 99 from:
 1. Nghiên cứu khoa học
to:
 1. Nghiên cứu khoa học
Changed line 103 from:
 1. Học đại học hiệu quả chuyên ngành
to:
 1. Học đại học hiệu quả chuyên ngành
Changed line 111 from:
 1. Khóa luận tốt nghiệp
to:
 1. Khóa luận tốt nghiệp
Changed line 42 from:
 1. Bài giảng
to:
 1. Bài giảng - https://www.youtube.com/watch?v=_3YUb-dwwZ4
Added line 143:
 1. Google suite & E-learning (HCMUT - SIM seminar) - Gsuit_Elearning.pdf
January 14, 2020, at 03:55 AM by 113.161.33.126 -
Changed line 78 from:
 1. Sổ tay hướng dẫn LV ThS, TS - sotay_lvts.pdf
to:
 1. Sổ tay hướng dẫn LV ThS, TS - sotay_lvts.pdf, msm_manual.pdf
Added line 142:
 1. University talk show (HCMUT - TOT2 - IPP project) - Uni_talk.pdf
Changed lines 33-37 from:
to:
 1. Giới thiệu ngành QLCN (Orientation to Management studies)
  1. Đề cương - decuong_gtn.pdf
  2. Bài giảng
  3. Tài liệu tham khảo
Added lines 58-65:
 1. Bài giảng
 2. Tài liệu tham khảo
 1. Các ứng dụng hệ quản lý kinh doanh điện tử
  1. Đề cương - decuong_ud_qlkddt_ch.pdf
  2. Bài giảng
  3. Tài liệu tham khảo
 2. Chuyển đổi kinh doanh số
  1. Đề cương - decuong_cdkds_ch.pdf
Added line 120:
 1. Thư Giáo sư Malik - Source
Changed line 113 from:
to:
Changed lines 116-117 from:
to:
Changed line 109 from:
 1. Economics & Management
to:
 1. Economics & Management - Source
Changed line 114 from:
 1. ICT/ Knowledge Management/ MIS
to:
 1. ICT/ Knowledge Management/ MIS - Source
Changed line 131 from:
 1. SQL Analysis service
to:
 1. SQL Analysis service - xem thêm
Changed line 132 from:
 1. QM for Windows - https://en.freedownloadmanager.org/Windows-PC/QM-for-Windows.html
to:
 1. QM for Windows - https://en.freedownloadmanager.org/Windows-PC/QM-for-Windows.html or WinQSB
Deleted line 111:
Deleted line 112:
Changed lines 114-117 from:
 1. Information Technology/ ICT
  1. Internet?
  2. Web 2.0?
 2. Knowledge Management/ MIS
to:
 1. ICT/ Knowledge Management/ MIS
May 04, 2018, at 08:43 AM by 42.119.183.202 -
Changed line 111 from:
to:
May 04, 2018, at 08:32 AM by 42.119.183.202 -
Added lines 102-124:

Thư viện tài liệu điện tử (E-library/ E-books)

 1. Economics & Management
  1. Macro Economics
  2. Macro Economics
  3. Manufacturing?
  4. Finance
  5. Marketing?
  6. MIS
 2. Information Technology/ ICT
  1. Internet?
  2. Web 2.0?
 3. Knowledge Management/ MIS
  1. Peter Drucker
  2. Knowledge
  3. Knowledge Management
  4. E-commerce
Changed line 116 from:
 1. SPSS
to:
 1. SPSS/ PSPP (Open Source Software) - https://www.gnu.org/software/pspp/
Changed line 112 from:
 1. Expert Choice
to:
 1. Expert Choice/ Open Decision Maker - https://sourceforge.net/projects/opendecisionmak/
Changed line 114 from:
 1. WinQSB
to:
 1. QM for Windows - https://en.freedownloadmanager.org/Windows-PC/QM-for-Windows.html
Added lines 117-119:
 1. XAMPP (để giả lập môi trường web + db server) - https://sourceforge.net/projects/xampp/
 2. Joomla phiên bản mới nhất (3.8.6) - hệ quản lý nội dung: https://downloads.joomla.org/
 3. VirtueMart - siêu thị điện tử: https://virtuemart.net/download
Changed line 129 from:
to:
 1. Hướng dẫn cài đặt Joomla và Siêu thị điện tử: - hd_joomla.pdf
Deleted lines 126-130:
Changed lines 25-29 from:

Cao học (Graduate level)

 1. Quản lý tri thức
  1. Đề cương - decuong_qltt_ch.pdf
to:
 1. Thương mại điện tử
  1. Đề cương - decuong_tmdt_dh.pdf
Changed lines 29-30 from:
 1. Hệ hỗ trợ ra quyết định
  1. Đề cương - decuong_dss_ch.pdf
to:
 1. Thống kê trong kinh doanh
  1. Đề cương - decuong_tkkd_dh.pdf
Changed lines 33-34 from:
 1. Mô phỏng trong kinh doanh
  1. Đề cương - decuong_mpkd_ch.pdf
to:

Cao học (Graduate level)

 1. Quản lý tri thức
  1. Đề cương - decuong_qltt_ch.pdf
Changed lines 40-41 from:
 1. Khoa học quản lý
  1. Đề cương - decuong_khql_ch.pdf
to:
 1. Hệ hỗ trợ ra quyết định
  1. Đề cương - decuong_dss_ch.pdf
  2. Bài giảng
  3. Tài liệu tham khảo
 2. Mô phỏng trong kinh doanh
  1. Đề cương - decuong_mpkd_ch.pdf
  2. Bài giảng
  3. Tài liệu tham khảo
 3. Khoa học quản lý ứng dụng
  1. Đề cương - decuong_khql_ch.pdf
  2. Bài giảng
  3. Tài liệu tham khảo
 4. Quản lý hệ kinh doanh điện tử
  1. Đề cương - decuong_tmdt_ch.pdf
Added line 64:
 1. Cách tránh lỗi đạo văn (How to avoid plagiarism) - plagiarism.pdf
Deleted line 63:
Changed lines 67-69 from:

http://www.youtube.com/watch?v=qAzkiWe1dpY http://www.youtube.com/watch?v=PE5tbaAcEzA http://www.youtube.com/watch?v=WSupsBB1ytY

to:
 1. http://www.youtube.com/watch?v=qAzkiWe1dpY
 2. http://www.youtube.com/watch?v=PE5tbaAcEzA
 3. http://www.youtube.com/watch?v=WSupsBB1ytY
Changed lines 71-73 from:

http://www.youtube.com/watch?v=4X_0oVGHpOA http://www.youtube.com/watch?v=t9IFGiJTb-s http://www.youtube.com/watch?v=xv0csNV5QmU

to:
 1. http://www.youtube.com/watch?v=4X_0oVGHpOA
 2. http://www.youtube.com/watch?v=t9IFGiJTb-s
 3. http://www.youtube.com/watch?v=xv0csNV5QmU
Changed lines 75-77 from:

http://www.youtube.com/watch?v=1Ti_lVm7Qdo http://www.youtube.com/watch?v=CcOmWku7XOM http://www.youtube.com/watch?v=GrF2JNzFikM

to:
 1. http://www.youtube.com/watch?v=1Ti_lVm7Qdo
 2. http://www.youtube.com/watch?v=CcOmWku7XOM
 3. http://www.youtube.com/watch?v=GrF2JNzFikM
Changed lines 79-81 from:

http://www.youtube.com/watch?v=iQOVSqldTZQ http://www.youtube.com/watch?v=P6XauHNeYsY http://www.youtube.com/watch?v=oi5QJEWb338

to:
 1. http://www.youtube.com/watch?v=iQOVSqldTZQ
 2. http://www.youtube.com/watch?v=P6XauHNeYsY
 3. http://www.youtube.com/watch?v=oi5QJEWb338
Changed lines 83-85 from:

http://youtu.be/RCqUTo-B7fE http://youtu.be/E1mY3BC0jRo http://youtu.be/RBwubmA_fqE

to:
 1. http://youtu.be/RCqUTo-B7fE
 2. http://youtu.be/E1mY3BC0jRo
 3. http://youtu.be/RBwubmA_fqE
Changed lines 87-90 from:

http://www.youtube.com/watch?v=XA5d_tIvATM http://www.youtube.com/watch?v=hecvMGs15zM http://www.youtube.com/watch?v=WSCAMc8XMZ4

to:
 1. http://www.youtube.com/watch?v=XA5d_tIvATM
 2. http://www.youtube.com/watch?v=hecvMGs15zM
 3. http://www.youtube.com/watch?v=WSCAMc8XMZ4
Added lines 64-89:
 1. Phương pháp học tập/ nghiên cứu ở bậc đại học
  1. Học đại học 2 năm đại cương

http://www.youtube.com/watch?v=qAzkiWe1dpY http://www.youtube.com/watch?v=PE5tbaAcEzA http://www.youtube.com/watch?v=WSupsBB1ytY

 1. Tổng quan về học đại học

http://www.youtube.com/watch?v=4X_0oVGHpOA http://www.youtube.com/watch?v=t9IFGiJTb-s http://www.youtube.com/watch?v=xv0csNV5QmU

 1. Nghiên cứu khoa học

http://www.youtube.com/watch?v=1Ti_lVm7Qdo http://www.youtube.com/watch?v=CcOmWku7XOM http://www.youtube.com/watch?v=GrF2JNzFikM

 1. Học đại học hiệu quả chuyên ngành

http://www.youtube.com/watch?v=iQOVSqldTZQ http://www.youtube.com/watch?v=P6XauHNeYsY http://www.youtube.com/watch?v=oi5QJEWb338

 1. Các hoạt động học tập hiệu quả

http://youtu.be/RCqUTo-B7fE http://youtu.be/E1mY3BC0jRo http://youtu.be/RBwubmA_fqE

 1. Khóa luận tốt nghiệp

http://www.youtube.com/watch?v=XA5d_tIvATM http://www.youtube.com/watch?v=hecvMGs15zM http://www.youtube.com/watch?v=WSCAMc8XMZ4

Changed line 56 from:
 1. Guide to writing academic paper - guide_paper.pdf Δ
to:
 1. Guide to writing academic paper - guide_paper.ppt
Added line 56:
 1. Guide to writing academic paper - guide_paper.pdf Δ
Changed lines 71-72 from:
 1. Vietnam culture introduction - vietnam_culture.ppt Δ
 2. Industry-Academia-Government Collaboration - IAG_Collaboration.ppt Δ
to:
 1. Vietnam culture introduction - vietnam_culture.pdf
 2. Industry-Academia-Government Collaboration - IAG_Collaboration.pdf
Added lines 70-72:
 1. Slide/ Presentation (various topics)
  1. Vietnam culture introduction - vietnam_culture.ppt Δ
  2. Industry-Academia-Government Collaboration - IAG_Collaboration.ppt Δ
Changed line 84 from:
to:
 1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm MS. Word - hd_word.pdf
Changed lines 52-57 from:
 1. Sổ tay hướng dẫn LVTN đại học (Khoa QLCN, 2008) - sotay_lvtn.pdf
 2. Sổ tay Sinh viên (ĐHBK, 2009) - sotay_dhbk.pdf
 3. Biểu mẫu chấm LVTN đại học - bieumau_lvtn.doc
 4. Biểu mẫu chấm LV Cao học - trong nước hoặc MBA-MCI hoặc MSM-MBA
 5. Master Thesis Evaluation Guidelines - master_guideline.pdf
 6. Cách ghi tài liệu tham khảo theo chuẩn APA - apa_citation.pdf
to:
 1. Sổ tay hướng dẫn
  1. Sổ tay hướng dẫn LVTN đại học (Khoa QLCN, 2008) - sotay_lvtn.pdf
  2. Sổ tay hướng dẫn LV ThS, TS - sotay_lvts.pdf
  3. Sổ tay Sinh viên (ĐHBK, 2009) - sotay_dhbk.pdf
 2. Biểu mẫu đánh giá kết quả LV, NCKH
  1. Biểu mẫu chấm LVTN đại học - bieumau_lvtn.doc
  2. Biểu mẫu chấm LV Cao học - trong nước hoặc MBA-MCI hoặc MSM-MBA
  3. Master Thesis Evaluation Guidelines - master_guideline.pdf
 3. Cách ghi tài liệu tham khảo
  1. Cách ghi tài liệu tham khảo theo chuẩn APA - apa_citation.pdf
  2. Cách ghi tài liệu tham khảo theo chuẩn IEEE - ieee_citation.pdf
Added lines 57-58:
 1. Cách ghi tài liệu tham khảo theo chuẩn APA - apa_citation.pdf
Changed line 54 from:
 1. Biểu mẫu chấm LVTN đại học - bieumau_lvtn.rar Δ
to:
 1. Biểu mẫu chấm LVTN đại học - bieumau_lvtn.doc
Changed lines 1-4 from:

Danh sách các tài nguyên khoá học

Đại học

to:

Danh sách các tài nguyên khoá học (Courses' Materials)

Đại học (Undergraduate)

Changed lines 26-27 from:

Cao học

to:

Cao học (Graduate level)

Changed lines 50-51 from:

Danh sách các tài nguyên NCKH, luận văn

to:

Danh sách các tài nguyên NCKH, luận văn (Material for thesis, researches)

Changed lines 54-55 from:
to:
 1. Biểu mẫu chấm LVTN đại học - bieumau_lvtn.rar Δ
 2. Biểu mẫu chấm LV Cao học - trong nước hoặc MBA-MCI hoặc MSM-MBA
 3. Master Thesis Evaluation Guidelines - master_guideline.pdf
Changed lines 61-62 from:

Danh sách các tài nguyên khác

to:

Danh sách các tài nguyên khác (Other resources)

Added lines 64-68:
 1. Expert Choice
 2. SQL Analysis service
 3. WinQSB
 4. ABQM
 5. SPSS
Added lines 69-70:
 1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm giải các bài toán định lượng ABQM - hd_abqm.pdf
Added lines 65-68:
 1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô hình hóa ADONIS - hd_adonis.pdf
 2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Expert Choice (phương pháp AHP) - hd_ahp.pdf
 3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm SQL Analysis Toolpak (OLAP) - hd_olap.pdf
 4. Hướng dẫn sử dụng phần mềm cộng tác NetMeeting - netmeeting.pdf
Added lines 63-64:
 1. Hướng dẫn vượt tường lửa - tuonglua.pdf
 2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô hình hóa Visio - visio.pdf
Added lines 3-4:

Đại học

Deleted lines 12-15:
 1. Quản lý tri thức
  1. Đề cương - decuong_qltt_ch.pdf
  2. Bài giảng
  3. Tài liệu tham khảo
Changed line 14 from:
 1. Đề cương
to:
 1. Đề cương - decuong_httt_dh.pdf
Added lines 25-45:

Cao học

 1. Quản lý tri thức
  1. Đề cương - decuong_qltt_ch.pdf
  2. Bài giảng
  3. Tài liệu tham khảo
 2. Hệ hỗ trợ ra quyết định
  1. Đề cương - decuong_dss_ch.pdf
  2. Bài giảng
  3. Tài liệu tham khảo
 3. Mô phỏng trong kinh doanh
  1. Đề cương - decuong_mpkd_ch.pdf
  2. Bài giảng
  3. Tài liệu tham khảo
 4. Khoa học quản lý
  1. Đề cương - decuong_khql_ch.pdf
  2. Bài giảng
  3. Tài liệu tham khảo
Changed line 4 from:
 1. Đề cương
to:
 1. Đề cương - decuong_ppdl_dh.pdf
Changed line 8 from:
 1. Đề cương
to:
 1. Đề cương - decuong_mpkd_dh.pdf
Changed line 12 from:
 1. Đề cương
to:
 1. Đề cương - decuong_qltt_ch.pdf
Changed line 20 from:
 1. Đề cương
to:
 1. Đề cương - decuong_mtkd_dh.pdf
Changed line 24 from:
 1. Đề cương
to:
 1. Đề cương - decuong_dss_dh.pdf
Added lines 27-35:

Danh sách các tài nguyên NCKH, luận văn

 1. Sổ tay hướng dẫn LVTN đại học (Khoa QLCN, 2008) - sotay_lvtn.pdf
 2. Sổ tay Sinh viên (ĐHBK, 2009) - sotay_dhbk.pdf
Changed line 40 from:
to:
Added lines 35-40:
Added lines 15-34:
 1. Hệ thống thông tin quản lý
  1. Đề cương
  2. Bài giảng
  3. Tài liệu tham khảo
 2. Máy tính trong kinh doanh
  1. Đề cương
  2. Bài giảng
  3. Tài liệu tham khảo
 3. Hệ hỗ trợ ra quyết định
  1. Đề cương
  2. Bài giảng
  3. Tài liệu tham khảo

Danh sách các tài nguyên khác

 1. Phần mềm
 2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm
August 05, 2012, at 02:16 PM by 222.253.149.111 -
Changed lines 4-6 from:
 • Đề cương
 • Bài giảng
 • Tài liệu tham khảo
to:
 1. Đề cương
 2. Bài giảng
 3. Tài liệu tham khảo
Changed lines 8-10 from:
 • Đề cương
 • Bài giảng
 • Tài liệu tham khảo
to:
 1. Đề cương
 2. Bài giảng
 3. Tài liệu tham khảo
Changed lines 12-14 from:
 • Đề cương
 • Bài giảng
 • Tài liệu tham khảo
to:
 1. Đề cương
 2. Bài giảng
 3. Tài liệu tham khảo
August 05, 2012, at 02:13 PM by 222.253.149.111 -
Deleted line 6:
Deleted line 10:
August 05, 2012, at 02:13 PM by 222.253.149.111 -
Added lines 1-16:

Danh sách các tài nguyên khoá học

 1. Phương pháp định lượng
 • Đề cương
 • Bài giảng
 • Tài liệu tham khảo
 1. Mô phỏng trong kinh doanh
 • Đề cương
 • Bài giảng
 • Tài liệu tham khảo
 1. Quản lý tri thức
 • Đề cương
 • Bài giảng
 • Tài liệu tham khảo


Page last modified on May 22, 2021, at 08:33 AM