Xuân Mậu Tuất – 2018

Gà đi, Chó đến sủa gâu gâu
Tham nhũng, cướp ngày, chạy trốn đâu
Vơ vét của dân, rồi bỏ trốn
Ăn tàn đất nước, muốn ngồi lâu
Xuân mới, xua tan quân trộm cướp
Tết sang, dựng lại nghiệp xưa sau
Mong ai hữu chí cùng gắng sức
Đạo nhà xây lại, quyết cùng nhau…

PQT


Page last modified on February 05, 2018, at 03:12 AM