Xuân Co-vid

Xuân này khác với mấy xuân xưa
Co-vid lan tràn thuốc chữa chưa
Vắc-xin sắp có, còn xa lắm
Dịch bệnh bùng hoài, tết chẳng chừa
Kinh tế một năm nhiều vất vả
Đường hướng tương lai vẫn mịt mờ
Mong cho xuân tới thôi co-vid
Bình an, hạnh phúc, lại... như xưa.

PQT - Cuối năm Canh Tý


Page last modified on February 17, 2021, at 07:21 AM