Xiết chặt tay cùng bảo vệ non sông


Anh em hỡi - Trường Sa đang nức nở
Giặc dữ tung hoành đạp sóng ngoài khơi
Hoàng Sa đó, bãi cát vàng một thuở
Giờ mất rồi, thành nhà ngục người ơi!

Ai chịu được nỗi nhục hờn mất nước
Biển nhà mình chúng rao bán ngang nhiên
Ngư dân mình bị giam cầm ngang ngược
Bởi vì đâu, ai bảo vệ dân hiền?

Đoàn kết lại trước quân thù ngỗ ngược
Xiết tay nhau cùng bảo vệ non sông
Đứng lên đi, hãy đoàn kết một lòng
Cùng hét lớn - "Cút ngay quân xâm lược"

Hãy thức tỉnh - vất ngay mười sáu chữ
Của quân thù lừa phỉnh bấy lâu nay
Và bốn tốt của đoàn quân quỷ dữ
Cắt lưỡi bò, tham vọng lũ cướp ngày

Cùng dõng dạc hô vang cho chúng biết
Biển động dâng cao ý chí Bạch Đằng
Xiết chặt tay hỡi con dân nước Việt
Để đẩy lùi mộng Đại Hán xâm lăng...

7/2012 - PQT


Page last modified on April 14, 2015, at 02:33 AM