Xa Rồi

Tặng NQBC với lòng tiếc thương, chúc em bình an và hạnh phúc ở cõi vĩnh hằng,
và chia buồn đến những người thân trong gia đình online và offline của em!


Một dòng sông đã trôi xa
Bỏ đời hiu quạnh, ta bà khổ đau,
Nhành dương phổ độ nhiệm màu
Mong em nhớ mãi niệm câu Di Đà.

Thuyền từ bể khổ vượt qua
Về nơi Cực lạc, quê nhà tâm linh,
Đời em đã sống trọn tình
Mĩm cười em nhé, chữ tình thế gian.

Thương em, nghị lực vững vàng
Nhiều phen sinh tử, dễ dàng vượt qua,
Giờ đây, em đã đi xa
Nhớ thương, thôi cũng chỉ là nhớ thương!

Sông xưa đã chảy xa nguồn
Biết bao giờ gặp - nỗi buồn chia xa
Chúc em hạnh phúc, an hòa
Mãi luôn an lạc, Di Đà trong tâm...

21/6/2009


Page last modified on April 14, 2015, at 03:06 AM