XUÂN HY VỌNG


Mỗi độ Xuân về, chim hót vang
Tưng bừng hoa nở, nắng huy hoàng
Đón mừng năm mới bao hy vọng
Trí tuệ, tình thương – khắp thế gian.

(Xuân Giáp Thân – 2004)


Page last modified on April 12, 2015, at 02:33 AM