Main.Web-links History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

May 22, 2021, at 08:56 AM by 107.191.102.86 -
Changed line 73 from:
* Trang tong hop tin tuc : [[http://basamnews.com/]] [[http://viet-studies.info/]]
to:
* Trang tong hop tin tuc : [[http://basamnews.com/]] [[http://viet-studies.net/]]
Changed lines 75-77 from:
to:
* Luật khoa tạp chí: [[http://luatkhoa.org/]]
* Trần Trung Đạo website [[http://trantrungdao.com/]]
Deleted line 117:
* Trần Trung Đạo website [[http://trantrungdao.com/]]
Deleted lines 138-139:
* Trang nha Vinh Xuan Quyen - VN: [[http://vinhxuan.wikispaces.com/]]
* Trang nha vuon lan Ong Bay: [[http://vuonlan.wikispaces.com/]]
January 30, 2021, at 06:20 AM by 118.68.123.197 -
Added lines 116-117:
* Trần Trung Đạo website [[http://trantrungdao.com/]]
* Đọc sách miễn phí [[http://Archive.org]]
November 13, 2019, at 08:17 AM by 42.114.113.161 -
Added line 59:
* Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research : [[http://www.jtaer.com/]]
April 16, 2019, at 02:05 AM by 116.118.8.166 -
Added line 58:
* Knowledge Management & E-Learning: An International Journal : [[https://www.kmel-journal.org/ojs/index.php/online-publication]]
April 11, 2019, at 02:18 AM by 116.118.8.39 -
Added line 57:
* International Journal of Innovation : [[http://www.journaliji.org/index.php/iji/issue/archive]]
September 10, 2018, at 08:27 AM by 221.133.13.126 -
Changed lines 130-132 from:
* My Blog on Multiply: [[http://pqtrung.multiply.com/]]
* Trang web ca nhan - cong viec: [[http://trungpham.dx.am/]]
* Trang tho van ca nhan: [[http://www.angelfire.com/poetry/trung/]], [[http://thovan.trungpham.dx.am/]]
to:
* Trang web ca nhan - cong viec 1: [[http://trungpham.ultimatefreehost.in/]]
* Trang web ca nhan - cong viec 2: [[http://trungpham.dx.am/]]
* Trang tho van ca nhan: [[http://www.angelfire.com/poetry/trung/]], [[http://thovan.trungpham.dx.am/]], [[http://thovan.ultimatefreehost.in/]]
April 24, 2018, at 02:13 PM by 171.232.60.32 -
Changed lines 131-132 from:
* Trang web ca nhan - cong viec: [[http://phamquoctrung.co.cc/]]
* Trang tho van ca nhan: [[http://www.angelfire.com/poetry/trung/]]
to:
* Trang web ca nhan - cong viec: [[http://trungpham.dx.am/]]
* Trang tho van ca nhan: [[http://www.angelfire.com/poetry/trung/]], [[http://thovan.trungpham.dx.am/]]
Added line 106:
* Download bài báo khoa học theo DOI : [[http://sci-hub.bz/]]
Added line 6:
* Cổng thông tin ĐHBK Tp.HCM/ Wiki ĐHBK Tp.HCM : [[http://mybk.hcmut.edu.vn/]] hoặc [[http://wiki.hcmut.edu.vn/]]
Added lines 22-24:
* Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật [[http://hcmute.edu.vn/]]
* Trường ĐH CNTT - ĐHQG Tp.HCM [[http://uit.edu.vn/]]
* Viện John Von Neumann - ĐHQG Tp.HCM [[http://jvn.edu.vn/]]
May 02, 2015, at 06:21 AM by 14.169.205.234 -
Changed lines 73-141 from:
* Study Japanese: [[http
to:
* Study Japanese: [[http://webjapanese.com/]]
* Business English podcast: [[http://www.businessenglishpod.com/]]
* English as a Second Language Podcast: [[http://www.eslpod.com/website/index_new.html]]
* Learn English Online with Effortless English Club: [[http://www.effortlessenglishclub.com/]]

!!Danh sách thư viện e-book, số liệu thống kê, tài nguyên học tập (E-books/ Study Materials)

* Tài nguyên học tập trực tuyến ĐHBK: [[http://e-learning.hcmut.edu.vn/]]
* Thong tin khoa hoc - Nguyen Van Tuan: [[http://nguyenvantuan.net/]]
* Kinh te VN - Tran Huu Dung: [[http://www.viet-studies.info/kinhte/kinhte.htm]]
* Tri thức - Kỹ năng kinh doanh: [[http://saga.vn/default.aspx]]
* Quick MBA resource: [[http://www.quickmba.com/]]
* Diễn đàn VietProfessor: [[http://vietprofessor.com/]]
* Thư viện giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo về Quản lý, Kinh tế và CNTT: [[http://phamtrung.wikispaces.com]]
* Vietnam statistic data from World Bank: [[http://data.worldbank.org/country/vietnam]]
* Thong tin - so lieu ve phat trien kinh te Viet Nam: [[http://divietnam.org/Forum/default.aspx?g=forum]]
* Kien thuc ve thong ke: [[http://www.statistics.vn/]]
* Source of ideas - library of valuable clips: [[http://www.ted.com/]]
* Thu vien sach dien tu mien phi: [[http://gigapedia.com/]]
* Springer Link - Scientific Publication: [[http://www.springerlink.com/home/main.mpx]]
* Ther Drucker Institute - All about Peter Drucker: [[http://www.druckerinstitute.com/]]
* Quỹ phát triển khoa học & công nghệ quốc gia: [[http://www.nafosted.gov.vn/]]
* Japan International Cooperation Agency: [[http://www.jica.go.jp/english/]]
* Kho tư liệu tham khảo VietSciences: [[http://vietsciences.free.fr/]]
* Kho e-Book miễn phí 1: [[http://www.free-ebooks.net/]]
* Kho e-Book miễn phí 2: [[http://bookboon.com/en/textbooks]]
* Tìm kiếm bài báo free dưới dạng pdf: [[http://www.freefullpdf.com/]]
* Tìm kiếm free e-Book dạng pdf: [[http://libgen.info/]]
* Download e-book : [[http://bookos.org/]]
* Tìm kiếm e-Book 1 : [[http://www.swinburne.edu.au/lib/]]
* Tìm kiếm e-Book 2 : [[https://www.ardi.wipo.int/Portal/Main]]
* Institute of Education Science : [[http://eric.ed.gov/]]
* Tạp chí Giáo dục EduTopia : [[http://www.edutopia.org/]]
* Usable knowledge from Harvard Graduate School of Education : [[http://www.uknow.gse.harvard.edu/]]
* Nguồn tư liệu hữu ích về System Engineering : [[http://www.sebokwiki.org/wiki/Main_Page]]

!!Các liên kết cá nhân, hữu ích khác (Other useful links)

* Quyết toán thuế online: [[http://www.tncnonline.com.vn/]]
* VPN gateway free: [[http://www.vpnbook.com/]]
* Vượt tường lửa 3: [[http://psiphon.ca/]]
* Vuot tuong lua 2: [[http://www.unblocked.org/]]
* Vuot tuong lua 1: [[http://anonymouse.org/anonwww.html]]
* Trang danh dau cac lien ket huu ich: [[http://www.delicious.com/]]
* Trang Wiki Phật học: [[http://phathoc.wikispaces.com/]]
* Trang nha chua Hoang Phap - Hoc Mon: [[http://www.chuahoangphap.com.vn/]]
* Trang nha tu vien Quang Duc - Uc chau: [[http://www.quangduc.com/]]
* Trang nha Lang Mai - thay Nhat Hanh: [[http://www.langmai.org/]]
* Trang web tưởng niệm Bố: [[http://thaycanh.wikispaces.com/]]
* My video clips on Youtube: [[http://www.youtube.com/pqtrung78]]
* My social network on Facebook: [[http://www.facebook.com/pqtrung]]
* My Blog on Blogspot: [[http://phamquoctrung.blogspot.com/]]
* My Blog on Multiply: [[http://pqtrung.multiply.com/]]
* Trang web ca nhan - cong viec: [[http://phamquoctrung.co.cc/]]
* Trang tho van ca nhan: [[http://www.angelfire.com/poetry/trung/]]
* Trang nha Vinh Xuan Quyen - VN: [[http://vinhxuan.wikispaces.com/]]
* Trang nha vuon lan Ong Bay: [[http://vuonlan.wikispaces.com/]]

!!Website tham khảo khi đi Nhật (Japanese related websites)

* So tay du hoc sinh Kyoto: [[http://kyotohandbook.wikispaces.com/]]
* Tim duong di, chi can go vao ga di, ga den, no se cho biet cac tuyen xe dien/ xe buyt co the di [[http://www.jorudan.co.jp/english/norikae/]] hoac [[http://www.hyperdia.com/]]
* Gioi thieu cac dia danh du lich cua Nhat: [[http://www.japannavigator.com/]] hoac [[http://www.japan-guide.com/]]
* Goi dien thoai ve VN qua mang Internet (VOIP): [[http://www.webcalldirect.com/en/index.html]]
* Xem am lich Viet Nam: [[http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/]]
* Dich qua lai giua cac ngon ngu: [[http://www.excite.co.jp/world/english/]]
* Thong tin ve Nhat Ban, hoc tieng Nhat & quan he VN-NB [[http://www.nhatban.net/]] hoac [[http://www.vnembassy-japan.gov.vn/vi/]] hoac [[http://ngoilaibennhau.net/]]
* Mua sam tren mang: [[http://kakaku.com/]] hoac [[http://rakuten.co.jp]]
* Du bao thoi tiet: [[http://tenki.jp/forecast/point-1229.html]]
May 02, 2015, at 06:12 AM by 14.169.205.234 -
Changed lines 73-140 from:
* Study Japanese: [[http://webjapanese.com/]]
* Business English podcast: [[http://www.businessenglishpod.com/]]
* English as a Second Language Podcast: [[http://www.eslpod.com/website/index_new.html]]
* Learn English Online with Effortless English Club: [[http://www.effortlessenglishclub.com/]]

!!Danh sách thư viện e-book, số liệu thống kê, tài nguyên học tập (E-books/ Study Materials)

* Tài nguyên học tập trực tuyến ĐHBK: [[http://e-learning.hcmut.edu.vn/]]
* Thong tin khoa hoc - Nguyen Van Tuan: [[http://nguyenvantuan.net/]]
* Kinh te VN - Tran Huu Dung: [[http://www.viet-studies.info/kinhte/kinhte.htm]]
* Tri thức - Kỹ năng kinh doanh: [[http://saga.vn/default.aspx]]
* Quick MBA resource: [[http://www.quickmba.com/]]
* Diễn đàn VietProfessor: [[http://vietprofessor.com/]]
* Thư viện giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo về Quản lý, Kinh tế và CNTT: [[http://phamtrung.wikispaces.com]]
* Vietnam statistic data from World Bank: [[http://data.worldbank.org/country/vietnam]]
* Thong tin - so lieu ve phat trien kinh te Viet Nam: [[http://divietnam.org/Forum/default.aspx?g=forum]]
* Kien thuc ve thong ke: [[http://www.statistics.vn/]]
* Source of ideas - library of valuable clips: [[http://www.ted.com/]]
* Thu vien sach dien tu mien phi: [[http://gigapedia.com/]]
* Springer Link - Scientific Publication: [[http://www.springerlink.com/home/main.mpx]]
* Ther Drucker Institute - All about Peter Drucker: [[http://www.druckerinstitute.com/]]
* Quỹ phát triển khoa học & công nghệ quốc gia: [[http://www.nafosted.gov.vn/]]
* Japan International Cooperation Agency: [[http://www.jica.go.jp/english/]]
* Kho tư liệu tham khảo VietSciences: [[http://vietsciences.free.fr/]]
* Kho e-Book miễn phí 1: [[http://www.free-ebooks.net/]]
* Kho e-Book miễn phí 2: [[http://bookboon.com/en/textbooks]]
* Tìm kiếm bài báo free dưới dạng pdf: [[http://www.freefullpdf.com/]]
* Tìm kiếm free e-Book dạng pdf: [[http://libgen.info/]]
* Download e-book : [[http://bookos.org/]]
* Tìm kiếm e-Book 1 : [[http://www.swinburne.edu.au/lib/]]
* Tìm kiếm e-Book 2 : [[https://www.ardi.wipo.int/Portal/Main]]
* Institute of Education Science : [[http://eric.ed.gov/]]
* Tạp chí Giáo dục EduTopia : [[http://www.edutopia.org/]]
* Usable knowledge from Harvard Graduate School of Education : [[http://www.uknow.gse.harvard.edu/]]
* Nguồn tư liệu hữu ích về System Engineering : [[http://www.sebokwiki.org/wiki/Main_Page]]

!!Các liên kết cá nhân, hữu ích khác (Other useful links)

* Quyết toán thuế online: [[http://www.tncnonline.com.vn//]]
* Vượt tường lửa 3: [[http://psiphon.ca/]]
* Vuot tuong lua 2: [[http://www.unblocked.org/]]
* Vuot tuong lua 1: [[http://anonymouse.org/anonwww.html]]
* Trang danh dau cac lien ket huu ich: [[http://www.delicious.com/]]
* Trang Wiki Phật học: [[http://phathoc.wikispaces.com/]]
* Trang nha chua Hoang Phap - Hoc Mon: [[http://www.chuahoangphap.com.vn/]]
* Trang nha tu vien Quang Duc - Uc chau: [[http://www.quangduc.com/]]
* Trang nha Lang Mai - thay Nhat Hanh: [[http://www.langmai.org/]]
* Trang web tưởng niệm Bố: [[http://thaycanh.wikispaces.com/]]
* My video clips on Youtube: [[http://www.youtube.com/pqtrung78]]
* My social network on Facebook: [[http://www.facebook.com/pqtrung]]
* My Blog on Blogspot: [[http://phamquoctrung.blogspot.com/]]
* My Blog on Multiply: [[http://pqtrung.multiply.com/]]
* Trang web ca nhan - cong viec: [[http://phamquoctrung.co.cc/]]
* Trang tho van ca nhan: [[http://www.angelfire.com/poetry/trung/]]
* Trang nha Vinh Xuan Quyen - VN: [[http://vinhxuan.wikispaces.com/]]
* Trang nha vuon lan Ong Bay: [[http://vuonlan.wikispaces.com/]]

!!Website tham khảo khi đi Nhật (Japanese related websites)

* So tay du hoc sinh Kyoto: [[http://kyotohandbook.wikispaces.com/]]
* Tim duong di, chi can go vao ga di, ga den, no se cho biet cac tuyen xe dien/ xe buyt co the di [[http://www.jorudan.co.jp/english/norikae/]] hoac [[http://www.hyperdia.com/]]
* Gioi thieu cac dia danh du lich cua Nhat: [[http://www.japannavigator.com/]] hoac [[http://www.japan-guide.com/]]
* Goi dien thoai ve VN qua mang Internet (VOIP): [[http://www.webcalldirect.com/en/index.html]]
* Xem am lich Viet Nam: [[http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/]]
* Dich qua lai giua cac ngon ngu: [[http://www.excite.co.jp/world/english/]]
* Thong tin ve Nhat Ban, hoc tieng Nhat & quan he VN-NB [[http://www.nhatban.net/]] hoac [[http://www.vnembassy-japan.gov.vn/vi/]] hoac [[http://ngoilaibennhau.net/]]
* Mua sam tren mang: [[http://kakaku.com/]] hoac [[http://rakuten.co.jp]]
* Du bao thoi tiet: [[http://tenki.jp/forecast/point-1229.html]]
to:
* Study Japanese: [[http
Added line 111:
* Quyết toán thuế online: [[http://www.tncnonline.com.vn//]]
Added line 48:
* Tạp chí Kinh tế & Dự báo (Bộ Kế hoạch & Đầu tư): [[http://kinhtevadubao.com.vn/gioi-thieu-tap-chi-49.html]]
Added line 51:
* Growing Science - Open Access Journals : [[http://growingscience.com/ijiec/journals.html]]
Changed lines 55-57 from:
* Bao chi, tin tuc thoi su Viet Nam (kha nhat trong cac to bao la cai): [[http://vietnamnet.vn/]]
* Bao la cai chinh quy: [[http://www.vnexpress.net/]] [[http://www.dantri.com.vn/]]
* Bao trong nuoc (cai hoa): [[http://www.tuoitre.vn/]] [[http://www.thanhnien.com.vn/]]
to:
* Bao chi, tin tuc thoi su Viet Nam Net : [[http://vietnamnet.vn/]]
* Bao tin nhanh Viet Nam, tin thường thức : [[http://www.vnexpress.net/]] [[http://www.dantri.com.vn/]]
* Bao trong nuoc (phía Nam): [[http://www.tuoitre.vn/]] [[http://www.thanhnien.com.vn/]]
Changed line 64 from:
* Trang tong hop tin tuc bao "le dan": [[http://basamnews.com/]]
to:
* Trang tong hop tin tuc : [[http://basamnews.com/]] [[http://viet-studies.info/]]
Deleted line 125:
* Trang nha In Ly Gia Re: [[http://inlygiare.wikispaces.com/]]
Added line 9:
* Văn phòng đào tạo quốc tế ĐHBK OISP : [[http://www.oisp.hcmut.edu.vn/]]
Added line 43:
* Covenant Journal of Informatics & Communication Technology : [[http://journals.covenantuniversity.edu.ng/cjict/]]
Added line 46:
* Tap chi Khoa hoc Thương Mại - Đại học Thương Mại Việt Nam : [[http://tckhtm.vcu.edu.vn/]]
Added line 44:
* Tap chi Khoa hoc - DH. Mo Tp.HCM : [[http://www.ou.edu.vn/tapchikhoahoc/default.aspx]]
Changed lines 61-62 from:
* Trang tong hop tin tuc bao "le dan": [[http://basamnews.com//]]
to:
* Trang tong hop tin tuc bao "le dan": [[http://basamnews.com/]]
* Việt Nam Thời Báo: [[http://www.ijavn.org
/]]
Added lines 45-46:
* MIS Quarterly : [[http://www.misq.org/]]
* Information and Management : [[http://www.journals.elsevier.com/information-and-management/]]
Added line 98:
* Nguồn tư liệu hữu ích về System Engineering : [[http://www.sebokwiki.org/wiki/Main_Page]]
Added lines 95-97:
* Institute of Education Science : [[http://eric.ed.gov/]]
* Tạp chí Giáo dục EduTopia : [[http://www.edutopia.org/]]
* Usable knowledge from Harvard Graduate School of Education : [[http://www.uknow.gse.harvard.edu/]]
Added line 20:
* Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục IRED [[http://ired.edu.vn/]]
Added line 35:
* International Journal of Computer Science and Information Security (IJCSIS) : [[https://sites.google.com/site/ijcsis/]]
Added lines 91-93:
* Download e-book : [[http://bookos.org/]]
* Tìm kiếm e-Book 1 : [[http://www.swinburne.edu.au/lib/]]
* Tìm kiếm e-Book 2 : [[https://www.ardi.wipo.int/Portal/Main]]
Added lines 42-43:
* Xep hang cac tap chi khoa hoc (Scimago Journal Rank): [[http://www.scimagojr.com/journalrank.php]]
March 07, 2013, at 05:57 AM by 222.253.140.69 -
Changed lines 84-85 from:
* Kho e-Book miễn phí: [[http://www.free-ebooks.net/]]
to:
* Kho e-Book miễn phí 1: [[http://www.free-ebooks.net/]]
* Kho e-Book miễn phí 2: [[http://bookboon.com/en/textbooks
]]
Added line 86:
* Tìm kiếm free e-Book dạng pdf: [[http://libgen.info/]]
Changed line 46 from:
* Bao la cai chinh quy: [[http://www.vnexpress.net/]] [[http://www.dantri.com/]]
to:
* Bao la cai chinh quy: [[http://www.vnexpress.net/]] [[http://www.dantri.com.vn/]]
Added lines 46-47:
* Bao la cai chinh quy: [[http://www.vnexpress.net/]] [[http://www.dantri.com/]]
* Bao trong nuoc (cai hoa): [[http://www.tuoitre.vn/]] [[http://www.thanhnien.com.vn/]]
Added line 85:
* Tìm kiếm bài báo free dưới dạng pdf: [[http://www.freefullpdf.com/]]
Added line 82:
* Kho e-Book miễn phí: [[http://www.free-ebooks.net/]]
Added lines 40-41:
* Tap chi Phat trien Kinh te - DH. Kinh te Tp.HCM : [[http://tcptkt.ueh.edu.vn/]]
* Tap chi Phat trien Khoa hoc & Cong nghe - DHQG. Tp.HCM : [[http://www.vnuhcm.edu.vn/Default.aspx?TopicId=794ed0cd-8c23-4f5c-8e7d-4c41344140b3]]
Added line 19:
* Vietnam Education Foundation (VEF) Fellowship Program : [[http://home.vef.gov/]]
Added lines 17-18:
* Viện phát triển quản trị và công nghệ mới : [[http://www.imt.vn/]]
* Học viện Quản trị CNTT InfoChief : [[http://infochief.com.vn/]]
Added line 25:
* International Journal of Knowledge Management : [[http://www.igi-global.com/journal/international-journal-knowledge-management-ijkm/1083]]
Changed line 13 from:
* Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM : [[http://www.hcmuns.edu.vn]]
to:
* Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM : [[http://www.hcmus.edu.vn]]
Added line 75:
* Kho tư liệu tham khảo VietSciences: [[http://vietsciences.free.fr/]]
Added line 89:
* My Blog on Blogspot: [[http://phamquoctrung.blogspot.com/]]
Changed line 3 from:
!!Danh sách trường, trung tâm, chương trình giáo dục (Schools/ Education Programs):
to:
!!Danh sách trường, trung tâm, chương trình giáo dục (Schools/ Educational Programs):
Changed lines 1-4 from:
!Danh sách các website liên kết:

!!Danh
sách trường, trung tâm, chương trình giáo dục:
to:
!Danh sách các website liên kết (Web-links):

!!Danh
sách trường, trung tâm, chương trình giáo dục (Schools/ Education Programs):
Changed lines 18-19 from:
!!Danh sách các tạp chí khoa học:
to:
!!Danh sách các tạp chí khoa học (Scientific Journals):
Changed lines 37-38 from:
!!Danh sách liên kết tin tức
to:
!!Danh sách liên kết tin tức (Daily Newspapers)
Changed lines 48-49 from:
!!Danh sách trang web học ngoại ngữ
to:
!!Danh sách trang web học ngoại ngữ (Foreign Languages Study)
Changed lines 57-58 from:
!!Danh sách thư viện e-book, số liệu thống kê, tài nguyên học tập
to:
!!Danh sách thư viện e-book, số liệu thống kê, tài nguyên học tập (E-books/ Study Materials)
Changed lines 76-77 from:
!!Các liên kết cá nhân, hữu ích khác
to:
!!Các liên kết cá nhân, hữu ích khác (Other useful links)
Changed line 96 from:
!!Website tham khảo khi đi Nhật
to:
!!Website tham khảo khi đi Nhật (Japanese related websites)
Changed line 35 from:
* Journal of Sociological Research : [[]]
to:
* Journal of Sociological Research : [[http://www.macrothink.org/journal/index.php/jsr/index]]
Added line 35:
* Journal of Sociological Research : [[]]
Added lines 17-34:

!!Danh sách các tạp chí khoa học:

* ACM digital library : [[http://dl.acm.org/]]
* Thư viện đại học Kyoto : [[http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/?ml_lang=en]]
* Journal of Knowledge Management : [[http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1367-3270]]
* Electronic Journal of Knowledge Management : [[http://www.ejkm.com/main.html]]
* Journal of Knowledge Management Practice : [[http://www.tlainc.com/issue1.htm]]
* International Journal of Knowledge Management Studies : [[http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijkms]]
* Knowledge Management Research & Practice : [[http://www.palgrave-journals.com/kmrp/index.html]]
* Knowledge & Process Management : [[http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-1441]]
* Journal for the Theory of Social Behaviors : [[http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-5914]]
* Journal of the Association for Information Systems : [[http://aisel.aisnet.org/jais/]]
* Technology Review (MIT) : [[http://www.technologyreview.com/]]
* Tạp chí Quản lý Kinh tế : [[http://www.vjol.info/index.php/QLK/index]]
* Japan Science and Technology Aggregator, Electronic [[https://www.jstage.jst.go.jp/browse]]
* Japan Society for Management Information : [[http://www.jasmin.jp/index_e.html]]
* The Electronic Journal of Business Research Methods : [[http://www.ejbrm.com/main.html]]
Added line 9:
* Phòng đào tạo sau đại học ĐHBK Tp.HCM : [[http://www.pgs.hcmut.edu.vn/]]
Changed line 87 from:
* Du bao thoi tiet: [[http://tenki.jp/forecast/point-1229.html]]
to:
* Du bao thoi tiet: [[http://tenki.jp/forecast/point-1229.html]]
Added line 39:
* Tài nguyên học tập trực tuyến ĐHBK: [[http://e-learning.hcmut.edu.vn/]]
Changed lines 16-17 from:
* Trang thư viện giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo về Quản lý, Kinh tế và CNTT : [[]]
to:
Added line 18:
Changed lines 1-3 from:
!!!Danh sách các website liên kết:
to:
!Danh sách các website liên kết:

!!Danh sách trường, trung tâm, chương trình giáo dục:
Deleted line 5:
Deleted line 6:
Deleted line 7:
Deleted line 8:
Deleted line 9:
Deleted line 10:
Deleted line 11:
Deleted line 12:
Deleted line 13:
Deleted line 14:
Changed lines 16-17 from:

* Trang thư viện giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo về Quản lý, Kinh tế và CNTT : [[http://phamtrung.wikispaces.com]]
to:
* Trang thư viện giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo về Quản lý, Kinh tế và CNTT : [[]]

!!Danh sách liên kết tin tức
* Bao chi, tin tuc thoi su Viet Nam (kha nhat trong cac to bao la cai): [[http://vietnamnet.vn/]]
* Thong tin Bauxite Viet Nam: [[http://boxitvn.blogspot.com/]]
* Trang tin tuc VOA - Hoa Ky: [[http://www.voatiengviet.com/]]
* Trang tin tuc RFI - Phap: [[http://www.viet.rfi.fr]]
* Trang tin tuc CNN: [[http://www.cnn.com]]
* Trang tin tuc BBC - Anh Quoc: [[http://www.bbc.co.uk/vietnamese/]]
* Dai A Chau Tu Do - RFA: [[http://www.rfa.org/vietnamese/]]
* Trang tong hop tin tuc bao "le dan": [[http://basamnews.com//]]

!!Danh sách trang web học ngoại ngữ

* Japanese language links: [[http://www.manythings.org/japanese/links/]]
* Visualize Japanese Grammar: [[http://www.gwu.edu/~eall/vjg/vjghomepage/vjghome.htm]]
* Study Japanese: [[http://webjapanese.com/]]
* Business English podcast: [[http://www.businessenglishpod.com/]]
* English as a Second Language Podcast: [[http://www.eslpod.com/website/index_new.html]]
* Learn English Online with Effortless English Club: [[http://www.effortlessenglishclub.com/]]

!!Danh sách thư viện e-book, số liệu thống kê, tài nguyên học tập

* Thong tin khoa hoc - Nguyen Van Tuan: [[http://nguyenvantuan.net/]]
* Kinh te VN - Tran Huu Dung: [[http://www.viet-studies.info/kinhte/kinhte.htm]]
* Tri thức - Kỹ năng kinh doanh: [[http://saga.vn/default.aspx]]
* Quick MBA resource: [[http://www.quickmba.com/]]
* Diễn đàn VietProfessor: [[http://vietprofessor.com/]]
* Thư viện giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo về Quản lý, Kinh tế và CNTT: [[http://phamtrung.wikispaces.com]]
* Vietnam statistic data from World Bank: [[http://data.worldbank.org/country/vietnam]]
* Thong tin - so lieu ve phat trien kinh te Viet Nam: [[http://divietnam.org/Forum/default.aspx?g=forum]]
* Kien thuc ve thong ke: [[http://www.statistics.vn/]]
* Source of ideas - library of valuable clips: [[http://www.ted.com/]]
* Thu vien sach dien tu mien phi: [[http://gigapedia.com/]]
* Springer Link - Scientific Publication: [[http://www.springerlink.com/home/main.mpx]]
* Ther Drucker Institute - All about Peter Drucker: [[http://www.druckerinstitute.com/]]
* Quỹ phát triển khoa học & công nghệ quốc gia: [[http://www.nafosted.gov.vn/]]
* Japan International Cooperation Agency: [[http://www.jica.go.jp/english/]]

!!Các liên kết cá nhân, hữu ích khác

* Vượt tường lửa 3: [[http://psiphon.ca/]]
* Vuot tuong lua 2: [[http://www.unblocked.org/]]
* Vuot tuong lua 1: [[http://anonymouse.org/anonwww.html]]
* Trang danh dau cac lien ket huu ich: [[http://www.delicious.com/]]
* Trang Wiki Phật học: [[http://phathoc.wikispaces.com/]]
* Trang nha chua Hoang Phap - Hoc Mon: [[http://www.chuahoangphap.com.vn/]]
* Trang nha tu vien Quang Duc - Uc chau: [[http://www.quangduc.com/]]
* Trang nha Lang Mai - thay Nhat Hanh: [[http://www.langmai.org/]]
* Trang web tưởng niệm Bố: [[http://thaycanh.wikispaces.com/]]
* My video clips on Youtube: [[http://www.youtube.com/pqtrung78]]
* My social network on Facebook: [[http://www.facebook.com/pqtrung]]
* My Blog on Multiply: [[http://pqtrung.multiply.com/]]
* Trang web ca nhan - cong viec: [[http://phamquoctrung.co.cc/]]
* Trang tho van ca nhan: [[http://www.angelfire.com/poetry/trung/]]
* Trang nha Vinh Xuan Quyen - VN: [[http://vinhxuan.wikispaces.com/]]
* Trang nha vuon lan Ong Bay: [[http://vuonlan.wikispaces.com/]]
* Trang nha In Ly Gia Re: [[http://inlygiare.wikispaces.com/]]

!!Website tham khảo khi đi Nhật

* So tay du hoc sinh Kyoto: [[http://kyotohandbook.wikispaces.com/]]
* Tim duong di, chi can go vao ga di, ga den, no se cho biet cac tuyen xe dien/ xe buyt co the di [[http://www.jorudan.co.jp/english/norikae/]] hoac [[http://www.hyperdia.com/]]
* Gioi thieu cac dia danh du lich cua Nhat: [[http://www.japannavigator.com/]] hoac [[http://www.japan-guide.com/]]
* Goi dien thoai ve VN qua mang Internet (VOIP): [[http://www.webcalldirect.com/en/index.html]]
* Xem am lich Viet Nam: [[http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/]]
* Dich qua lai giua cac ngon ngu: [[http://www.excite.co.jp/world/english/]]
* Thong tin ve Nhat Ban, hoc tieng Nhat & quan he VN-NB [[http://www.nhatban.net/]] hoac [[http://www.vnembassy-japan.gov.vn/vi/]] hoac [[http://ngoilaibennhau.net/]]
* Mua sam tren mang: [[http://kakaku.com/]] hoac [[http://rakuten.co.jp]]
* Du bao thoi tiet: [[http://tenki.jp/forecast/point-1229.html]]
Changed lines 4-7 from:
* Đại học Bách Khoa TP.HCM : www.hcmut.edu.vn

* Khoa Quản Lý Công Nghiệp – ĐHBK Tp.HCM : [[www.sim.edu.vn]]
to:
* Đại học Bách Khoa TP.HCM : [[http://www.hcmut.edu.vn]]

* Khoa Quản Lý Công Nghiệp – ĐHBK Tp.HCM : [[http://www.sim.edu.vn]]
Changed lines 14-27 from:
* Kyoto University : [[www.kyoto-u.ac.jp]]

* Đại học Quốc Gia TP.HCM : [[www.vnuhcm.edu.vn]]

* Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM : [[www.hcmuns.edu.vn]]

* Đại học Dân lập Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM : [[www.huflit.edu.vn]]

* Đại học Tư thục Hoa Sen : [[www.hoasen.edu.vn]]

* Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại học Huflit : [[www.ttnnhuflit.com]]

* Trang thư viện giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo về Quản lý, Kinh tế và CNTT : [[phamtrung.wikispaces.com]]
to:
* Kyoto University : [[http://www.kyoto-u.ac.jp]]

* Đại học Quốc Gia TP.HCM : [[http://www.vnuhcm.edu.vn]]

* Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM : [[http://www.hcmuns.edu.vn]]

* Đại học Dân lập Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM : [[http://www.huflit.edu.vn]]

* Đại học Tư thục Hoa Sen : [[http://www.hoasen.edu.vn]]

* Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại học Huflit : [[http://www.ttnnhuflit.com]]

* Trang thư viện giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo về Quản lý, Kinh tế và CNTT : [[http://phamtrung.wikispaces.com]]
Added lines 1-28:
!!!Danh sách các website liên kết:


* Đại học Bách Khoa TP.HCM : www.hcmut.edu.vn

* Khoa Quản Lý Công Nghiệp – ĐHBK Tp.HCM : [[www.sim.edu.vn]]

* Chương trình đào tạo cao học QTKD Mastrich MBA : [[http://www.msm.edu.vn/]]

* Chương trình đào tạo cao học QTKD MBA-MCI : [[http://www.mba-mci.edu.vn/]]

* Chương trình đào tạo quốc tế Victoria: [[http://victoria.edu.vn/]]

* Kyoto University : [[www.kyoto-u.ac.jp]]

* Đại học Quốc Gia TP.HCM : [[www.vnuhcm.edu.vn]]

* Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM : [[www.hcmuns.edu.vn]]

* Đại học Dân lập Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM : [[www.huflit.edu.vn]]

* Đại học Tư thục Hoa Sen : [[www.hoasen.edu.vn]]

* Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại học Huflit : [[www.ttnnhuflit.com]]

* Trang thư viện giáo trình, bài giảng và tài liệu tham khảo về Quản lý, Kinh tế và CNTT : [[phamtrung.wikispaces.com]]


Page last modified on May 22, 2021, at 08:56 AM