Viết cho quê hương yêu dấu

Cánh cò bay lả bay la
Quê hương tôi đó, tiếng gà sớm trưa
Dòng sông in bóng hàng dừa
À ơi tiếng võng, giấc trưa yên bình

Quê hương, đất nước đẹp xinh
Hãy cùng bảo hộ, quê mình trong xanh
Đừng gây ô nhiễm dòng xanh
Chớ khai thác cạn, của dành cháu con...

Đất kia chớ để hao mòn
Biển trời, gắng giữ, từng hòn đảo xa
Quê hương, tài sản ông cha
Cháu con gìn giữ, chớ mà phá tan!

Vì đâu, nên nỗi nhà tan?
Vì đâu khắp chốn, đôi hàng lệ xa?
Vì đâu, bỏ xứ đi xa…
Gây bao đau khổ, chẳng qua tham tiền!

Lắng lòng, nghĩ chút niềm riêng
Trăm năm thoáng chốc, muộn phiền mai sau,
Quê hương, dân tộc dài lâu
Bạc tiền, đảng phái… còn đâu… nấm mồ!

Vô minh, tưởng dựng cơ đồ
Ai hay, tay trắng, hồ đồ, thương đau… !
Lòng người phân tán, vì đâu?
Dân tình cơ cực, nổi sầu ai gây?

Lặng nhìn, đất đó, trời đây
Cầu cho biển lặng, mong ngày an vui
Cầu cho bóng tối mau lùi
Quê hương sáng lại, niềm vui thanh bình…

8/2018 - PQT


Page last modified on August 06, 2018, at 08:28 AM