VỀ ĐÂU ?


Ai chẳng một lần đã nghĩ
Đời mình rồi sẽ về đâu ?
Ai chẳng một lần phải khóc
Tử sinh cách biệt hai đầu.

Sống giữa cuộc đời ảo vọng
Quên mình, đắm cảnh trần gian
Ngược xuôi thuyền đời vất vả
Quay đầu một giấc mộng tàn

Thu sang lá rơi nhiều quá
Ai hay có bóng trăng ngàn
Sáng soi dặm đường muôn nẻo
Tỏa tình thương khắp thế gian

Ngàn xưa và muôn sau nữa
Ánh trăng lặng lẽ giữa đời
Tịch nhiên, lặng thầm nhắc nhở
Quay đầu tỉnh giấc người ơi…

PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 03:59 AM