VẬN NƯỚC


Ngày cuối năm nghĩ về vận nước
Thương dân mình cơ cực, khổ nghèo
Buồn sao thân phận bọt bèo
Bao giờ đất nước hết nghèo đặng đây?

Nghiệp dân tộc ai vay ai trả
Vận nước còn vất vả nhiều phen
Ngoài thì khiếp nhược yếu hèn
Trong thì độc ác, bạo quyền với dân

Mất biển đảo, lòng dân quặn thắt
Cất tiếng lòng bị bắt bị giam
Nước non - toàn lũ mọt gian
Tung hoành giày xéo, một màn âm u

Bọn bất nhân võng dù ô lọng
Dùng bạo quyền bóp họng dân đen
Tham ô, nhũng nhiễu đã quen
Chẳng lo giữ nước, chỉ quen chơi bời

Xuân dù đến rối bời suy nghĩ
Đến bao giờ cơn bĩ cực qua
Nhân quyền, dân chủ quê ta
Toàn dân hát khúc hoan ca thái bình

Ắt sẽ đến, bình minh đất nước
Bọn bất nhân, ngang ngược tiêu tan
Đứng lên giữ nước dựng làng
Nước non khôi phục lại càng hơn xưa

Quyết rèn chí, sáng trưa sớm tối
Đoàn kết nhau, kết nối trong ngoài
Tự do, chung bóng cờ bay
Xua tan bóng tối, tháng ngày khổ đau

Xiết chặt tay, cùng nhau bước tới
Vận nước đang - còn đợi người tài
Quê hương phấp phới cờ bay
Mùa xuân thật sự, một ngày không xa

PQT


Page last modified on April 14, 2015, at 02:31 AM