Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm

Hôm nay vía Phật Quán Âm
Chắp tay lễ Phật, nhất tâm nguyện cầu
Mong cho dịch bệnh qua mau
Bình yên, mạnh khỏe, cùng nhau an lành
Cầu cho khắp cả chúng sanh
Yêu thương, san sẻ, chiến tranh thôi đừng
Lắng nghe, sân hận xin dừng
Nói lời từ ái, vui mừng hiểu thương
Mát lòng giọt nước cành dương
Mẹ hiền ban rãi tình thương vô bờ
Ban vô uý, dẹp nghi ngờ
Đem yêu thương xoá mê mờ khổ đau
Cúi đầu “mô Phật” một câu
Oan khiên vượt thoát, phép mầu hiện ra
Namo Avalokitesvara!
Quán âm, xin nhớ khúc ca diệu huyền…

19/6 al - Tân Sửu
Đức Kiên


Page last modified on July 27, 2021, at 07:20 AM