VÔ ĐỀ (1)


Đã không hẹn ước cùng nhau
Đã không, từ thuở ban đầu mới quen
Thì thôi, thôi những hờn ghen
Thì thôi, tắt một ngọn đèn yêu thương

----
Sóng đã lặng, trăng soi đáy nước
Biển đã yên, sau trước thanh bình
Trăm năm một cuộc nhân sinh
Có gì đâu - một chữ tình thế gian !

----
Chỉ là một thoáng trong đời
Chỉ là một áng mây trôi hững hờ
Mà sao biết mấy mong chờ
Mây tan, trăng tỏ - đâu ngờ… chiêm bao.

PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 03:42 AM