VÔ ĐỀ


Nhạn quá trường giang
Ảnh trầm hàn thủy
Nhạn vô di tích chi ý
Thủy vô lưu ảnh chi tâm

***
Chim nhạn bay qua sông dài
Ảnh soi nước lạnh – trần ai hữu hình
Nhạn không cố để bóng in
Nước kia chẳng giữ bóng hình trong tâm


Page last modified on April 13, 2015, at 03:29 AM