TRĂNG


Trăng rằm tỏa sáng một vùng
Màn đêm đen tối như cùng sáng theo
Trên cao - trăng bỗng cheo leo
Gió đâu thổi đến - trăng vèo xuống sông.

Đêm nay trăng sáng lung linh
Ta ngồi nhớ chuyện chúng mình ngày xưa
Nhớ thời trong trắng ngây thơ
Ông trăng thuở ấy, bây giờ ở đâu ?


Page last modified on April 09, 2015, at 02:44 AM