TA MUỐN


Ta muốn đạp tan bốn bức tường
Dọc ngang, đi khắp cả muôn phương
Thét gào cho thõa cơn cuồng nộ
Xé bỏ buộc ràng – ôi đáng thương

Từ thuở sinh ra đến trưởng thành
Bao nhiêu ràng buộc bởi đua tranh
Tự mình kìm hãm thân mình lại
Đi đứng nằm ngồi – chỉ quẩn quanh

Ta muốn như cha ông thuở nào
Thảnh thơi đi đứng giữa trời cao
Hiên ngang góp sức xoay trời đất
Luân chuyển cơ trời – thoả ước ao.


Page last modified on April 09, 2015, at 08:23 AM