TRỞ VỀ


Về thôi, nắng đã tắt rồi
Chiều buồn thoảng nhẹ, tơ trời nghiêng nghiêng.
Bước đi quên nỗi ưu phiền,
Chuông chùa vang vọng, hương thiền đâu đây !

PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 04:03 AM