TRĂM NĂM


Một thoáng trăm năm
Sống chết âm thầm
Một đời dâu bể
Muôn kiếp thăng trầm

Mấy ai thấy được
Bể khổ lớn đâu ?
Đắm chìm xuôi ngược
Sao chẳng quay đầu ?

Trở về bến giác
Tắm dòng suối mát
Xoa dịu đớn đau
Muôn kiếp tìm cầu…

Trăm năm thoáng chốc
Có gì sướng đâu
Trước cười sau khóc
Sao mãi khổ sầu ?

Hãy mau thức tỉnh
Giác ngộ quay đầu
Dừng tâm vọng niệm
Biển khổ - là đâu ?

PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 03:28 AM