THEO BƯỚC CHÂN BỤT

Hơn hai ngàn năm trước
Bụt đã thị hiện ra
Giúp người mê tỉnh thức
Nẻo khổ sớm vượt qua

Con nay quy y Bụt
Xin nguyện theo chân ngài
Nương tựa Pháp và Tăng
Tam bảo giữa đời này

Tham sân si - xin bỏ
Thiểu dục và thanh tịnh
Giữ tâm luôn sáng tỏ
Nẻo sáng hướng đời mình

Tự độ rồi độ người
Cùng lên đường tỉnh thức
Tinh tấn không biếng lười
Giác ngộ và Hạnh phúc !

Trong giờ phút trang nghiêm
Nhân loại mừng Phật đản
Chắp tay con xin nguyện
Thế giới được bình an !

(PQT - Phat Dan 2018)


Page last modified on November 08, 2018, at 08:43 AM