THƯƠNG NHỚ


Nắng chợt tắt khi em về qua phố
Để mắt buồn dõi theo bước em đi
Nghe mưa chiều hát lên khúc lâm ly
Sao vô tình – em cứ mãi ra đi
Cho tôi thương nhớ thầm thì
Cho mưa trút hạt, ầm ì mưa tuôn…

PQT


Page last modified on April 11, 2015, at 03:13 AM