THƠ ĐÈN CẦY


Cúp điện, làm thơ mới thật tài
Đèn cầy leo lét, nỗi lòng ai
Bài thơ tỏa sáng trong tăm tối,
Cho thỏa tình thơ với tháng ngày…

Thường ngày, mở máy để làm thơ
Mà đâu ý tứ, gã khù khờ
Dưới ánh đèn cầy, như có bạn
Nỗi lòng bày tỏ, nỗi lòng mơ.

Hiu hắt ánh đèn bởi gió lay,
Bóng chiều lướt nhẹ, dưới hàng cây
Cảnh đã sinh tình, tình tức cảnh
Cảnh tình tô đậm bức tranh đầy.

PQT


Page last modified on April 11, 2015, at 06:07 AM