THÔI NHÉ


Thôi nhé, em ơi ta chia tay,
Tình ta theo cơn gió chiều nay
Tan vào vô tận theo mây khói
Tạ từ - mang nặng nỗi đau này.

Đã chẳng cùng nhau buổi ban đầu
Luyến lưu sau cuối - đáng gì đâu,
Em về lối cũ tìm thương nhớ
Ta ở nơi này - vẫn thấy đau…

Thôi nhé, từ đây xa cách nhau
Ta về lặng lẽ với thương đau,
Mai sau có chạnh lòng thương nhớ
Thơ này xin giữ mãi nghìn sau…

27/1/2004


Page last modified on April 13, 2015, at 03:09 AM