TỰ VẤN


Mở mắt nhìn đời thật rõ
Trả lời câu hỏi tại sao
Tại sao đời mình chẳng tỏ
Tương lai không biết thế nào ?

Tương lai là câu hỏi khó
Đặt ra cho kẻ hay lo
Lo một ngày mai chưa tới
Quên đi hiện tại - người ơi

Chỉ cần nhìn sâu hiện tại
Không cần suy tính đắn đo,
Câu trả lời – ôi ngay đó
Bây giờ – sẵn có tương lai…

PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 03:33 AM