TỈNH


Trăm năm một thoáng qua mau
Kiếp người chóng vánh - khổ sầu thiên thu.
Mau mau thoát cõi sương mù,
Thực hành đại nguyện, diệt thù - tham sân.


Page last modified on April 09, 2015, at 08:12 AM