Tưởng niệm 74 chiến sĩ hy sinh bảo vệ Hoàng Sa

(Kỷ niệm 40 năm ngày mất đảo Hoàng Sa - 19/1/1974)

Hoàng Sa một dãi cát vàng
40 năm trước máu loang sóng gầm
Giặc Tàu cướp đảo lấn xâm
74 chiến sĩ quyết nằm lại đây
Ngàn năm lịch sử phơi bày
Đảo vàng còn đó nước mây Lạc Hồng
Giữ gìn non nước cha ông
Bao đời dân Việt quyết không chịu lùi
Hoàng Sa quyết giữ quyết đòi
Biển Đông giành lại, sáng ngời nước Nam...

Niềm tin, công lý, ta làm
Giặc Tàu ỷ mạnh, lòng tham vô chừng
Đạo trời, công lý bất dung
Gian tham, tàn ác, cuối cùng bại vong
Xưa nay phi nghĩa chớ mong
74 tử sĩ hoà trong đất này
Chứng xưa, tội ác hôm nay
Ác giả ác báo - một ngày không xa
Đảo vàng về lại nước ta
Toàn dân chung hát khúc ca Thái Bình...

PQT


Page last modified on April 14, 2015, at 02:37 AM