TÌNH NGƯỜI


Trong đời bao nỗi buồn vui
Tình người còn đó, ai ơi chớ buồn
Mai về, hỏi hạt mưa tuôn
Còn đâu kỷ niệm - khi nguồn đã xa
Chỉ còn tâm sự thiết tha
Đọng trong tâm khảm để mà nhớ thương…


Page last modified on April 11, 2015, at 03:12 AM