TÌNH EM


Tình em như áng mây trôi
Thoáng qua phút chốc – lòng tôi thêm buồn
Hỡi tình, sao chẳng ở luôn
Bên tôi - cho sợi nhớ luồn qua tim
Cho em tôi chẳng phải tìm
Bềnh bồng hạnh phúc – nổi chìm phong ba
Vấn vương trong cõi ái hà
Tình em như gió thoảng qua trong đời
Biết rằng – khổ lắm ai ơi
Sao lòng vẫn muốn chơi vơi giữa dòng
Nhủ thầm, lòng hẹn với lòng
Cùng em, vượt cõi mênh mông – đến bờ…

PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 03:14 AM