TÌNH ƠI


Em ơi, tình nghĩa là gì ?
Mà anh vẫn mãi nghĩ suy kiếm tìm
Tình ơi, sao mãi im lìm
Chẳng buồn lên tiếng, lặng im – nỗi lòng
Không tình – hỏi có buồn không ?
Có tình, sao vẫn như không thật buồn !

Bởi tình nên mới lệ tuôn
Không tình, không cảm – không buồn, không vui
Có tình có cảm – bùi ngùi
Khi buồn thì khóc, khi vui lại cười !
Hỏi rằng, sao thế tình ơi ?
Buồn vui mãi miết, chơi vơi giữa dòng…

Vui hoài, liệu có được không ?
Vui rồi lại khổ, chẳng mong làm gì,
Tận cùng nỗi khổ biệt ly
Mới hay khổ chẳng khác gì với vui ?
Bởi tình, nên mãi ngậm ngùi
Bởi tình, nên mới buồn vui cuộc đời…

PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 03:22 AM