SEN TRẮNG


Giữa bùn nở một đóa sen
Trắng trong, ngay thẳng, dịu hiền, thanh cao,
Bình yên, giữa chốn ba đào
Tỏa hương giác ngộ, ngát màu tịnh thanh…

PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 04:09 AM