SỢI NHỚ SỢI THƯƠNG


Nắng chiều buông sợi nhớ
Gió về thêm sợi thương
Nắng mưa - nỗi vấn vương
Dệt nên màn nhung nhớ

Nghiệp tình – ai đã tỏ
Đoạn trường – ai có hay
Thương nhớ suốt đêm ngày
Quẩn quanh trong ái nghiệp

Nghĩ sao mà tội nghiệp
Vương vấn sợi ái tình
Tự mình cột lấy mình
Làm sao cho hết khổ ?

Hướng tâm về Phật tổ
Cầu mong chút an bình
Phật mĩm cười làm thinh
Nhớ thương nhiều chi khổ…

PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 03:13 AM