SỐNG THỰC


Sống thực em ơi, ta thấy ta
Thấy đời đau khổ - thấy thật mà
Nghe tiếng khóc than từ sâu thẳm
Tự đáy con tim bỗng vỡ òa

Sống thực, trong lòng vui sướng hơn
Chẳng còn trói buộc - chỉ còn chơn
Thấy, nghe, hành động đều như thật
Thế giới từ nay hết oán hờn.

Sống thực ai ơi, nhủ lòng mình
Trước giờ - sống giả, bởi làm thinh
Cúi đầu, nhắm mắt, vì sợ hãi
Sống thực – vui trong đạo nghĩa tình.

PQT


Page last modified on April 11, 2015, at 06:15 AM