SỐNG ĐẠO


Phải sống làm sao để ngẩng đầu
Sống vui theo lẽ đạo huyền sâu
Thương người, thương vật, thương ta nữa
Hạnh phúc nào hơn… chẳng khổ đau

Khổ đau vương vấn mãi trong lòng
Bởi tâm chưa XẢ, lắm hoài mong
Chạy theo bóng sắc – danh và lợi
Quên mình quên cảnh sẽ thong dong

Thong dong đi lại giữa cuộc đời
Đói ăn, khát uống, thật thảnh thơi
Buồn vui, khổ sướng – gìn tâm đạo
Năm tháng, niềm tin tỏa sáng ngời !

PQT


Page last modified on April 11, 2015, at 03:09 AM