QUYẾT TỬ


“Lòng quyết tử tiến lên đường gió bụi
Hai bàn tay thề phục lại sơn hà
Thái Bình Dương lấp bằng sầu nhục tủi
Lấy máu đào rửa sạch máu yêu ma”


Tiếng thơ xưa oai hùng mà đanh thép
Như nhát gươm chém sạch lũ bạo cường
Sông núi Việt muôn đời trang sử đẹp
Vẫn kiêu hùng tỏa sáng khắp mười phương

Bằng trái tim, bằng tấm lòng nhiệt huyết
Cho quê hương, cho dân tộc hôm nay
Dẫu hiểm nguy xá gì khi đã quyết
Cho một ngày phấp phới bóng cờ bay

Lòng trung nghĩa như ánh trăng vằng vặc
Soi tỏ ngời trên gương mặt đêm nay
Giang sơn Việt, khi quân thù đã bặt,
Chung thái bình - đàn chim Việt tung bay…

PQT


Page last modified on April 14, 2015, at 02:23 AM