QUÊ HƯƠNG


Quê hương - hai tiếng thân yêu
Mà sao chứa đựng bao điều xót xa
Kể từ vừa mới lập ra
Biết bao công sức ông cha đắp bồi
Bao phen máu chảy sục sôi
Đau thương chinh chiến mấy hồi tan hoang
Quê hương chìm giữa điêu tàn
Trời mây sao vẫn một màn âm u
Ngàn năm tồn giống diệt thù
Trăm năm nô lệ chiến khu dựng thành
Thù ngoài đã thoát qua nhanh
Việt Nam lịch sử rành rành sáng soi
Tưởng rằng hết khổ thời thôi
Nào ngờ đất nước gặp hồi phân ly
Mưu đồ chính trị quyền uy
Nồi da xáo thịt - gây chi cảnh buồn
Ngoại bang kiếm lợi con buôn
Anh em chém giết – máu tuôn lệ hòa
Làm chi tan cửa nát nhà
Làm chi nên cảnh xót xa kiếp người
Lặng nhìn ở giữa đất trời
Cỏ cây, sông núi vọng lời ngàn xưa.
Thanh bình, yên ả sớm trưa
Đơn sơ ước vọng vẫn chưa được tròn
Người dân mong đợi mõi mòn
Anh hùng xuất hiện nước non thái bình.
Ngày xưa dẹp loạn vua Đinh
Ngày nay ta phải đợi hình bóng ai ?
Quê hương trong giấc mộng dài
Đằng trong ấm ức, đằng ngoài truân chuyên...
Bao giờ lại được bình yên ?
Đều trông chờ ở ba miền quê hương
Đứng lên, nhìn khắp muôn phương
Đặng tìm cho được con đường bước lên
Hận thù xóa bỏ đôi bên
Anh em chung sức dựng nên nước nhà
Đắp bồi đất tổ quê ta
Cùng nhau chung hưởng khúc ca thái bình...

PQT


Page last modified on April 11, 2015, at 06:21 AM