PHẬT GIÁO VIỆT NAM


Phật giáo Việt Nam mãi sáng ngời
Chiếu soi ánh sáng khắp cuộc đời
Gieo vào tâm thức người dân Việt
Ông Bụt hiền từ ở khắp nơi…

Đạo Phật Việt Nam mãi còn đây
Dẫu cho ma chướng, hiểm nguy đầy
Vô úy, yên bình qua hoạn nạn
Phật tử cùng nhau - lại dựng xây.

Ngôi nhà Phật giáo của dân ta
Từ trong lịch sử nước non nhà,
Là nơi chia sẻ vui, buồn, khổ,
Điểm tựa tinh thần cho chúng ta

Phật giáo chưa từng có rẽ phân
Có Nam, có Bắc bởi tâm trần
Do bao kẻ ác gây chia rẽ,
Thống nhất từ xưa – tiếng chuông ngân

Ngàn năm còn đó, bóng Phật đà
Cây nêu ngày Tết, đuổi tà ma
Nơi nào ánh sáng hào quang chiếu
Dân chúng yên bình, kẻ ác xa…

PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 04:12 AM