NON NƯỚC

Đất nước, non sông trãi gấm phơi

Hàng dừa nghiêng bóng đứng chơi vơi,

Biển xa thăm thẳm vầng mây biếc

Lặng bước trần gian ngắm cảnh trời.


Page last modified on April 09, 2015, at 02:20 AM