NGƯỜI LỮ KHÁCH


Không biết bao lâu lại trở về
Đường xưa lối cũ dáng lê thê,
Một gánh hát rong nơi phố chợ
Khi vui, lúc lại thấy ê chề…

Thấp thoáng đâu đây dáng người thân
Giọng nói chứa chan vẻ ân cần,
Muốn được trở về nơi chốn cũ
Nhìn quê, lặng nghe tiếng chuông ngân.

Giờ đây cách trở bấy sơn khê,
Ngoảnh mặt còn đâu thấy nẻo về
Mịt mùng đêm xuống màn tăm tối,
Chỉ thấy trời mây rộng lớn ghê...

PQT


Page last modified on April 09, 2015, at 02:45 AM