NHỚ EM

Em ơi, tôi vẫn nhớ hoài
Nhớ em, nhớ mái tóc dài dễ thương
Nhớ em, thuở học ở trường
Còn trong tôi chút tình thương ban đầu
Xa em nghĩ cũng đã lâu,
Đến nay chợt gặp mấy câu ân tình
Bâng khuâng nghĩ chuyện chúng mình
Phải là có chút duyên tình hay không ?
Bao hy vọng lẫn hoài mong
Biết chăng em, một tấm lòng nhớ thương ?


Page last modified on September 18, 2018, at 08:33 AM