NHẮN NHỦ


Gởi lại nơi đây một tấm lòng
Của đời đau khổ lắm hoài mong
Mộng ước thiên đàng trên trần thế
Ngoảnh lại ôi thôi kiếp duỗi rong

Cuộc sống quá nhiều phen đổi thay
Kiếp người nhìn lại cuộc tỉnh say
Nhân tình thế thái ôi đau đớn
Được mất hơn thua sớm lại ngày

Ta đến nơi này giữa thế gian
Giữa đời chen lẫn cát với vàng
Muốn tìm tận gốc nguồn chân lý
Nhắn lại cho đời đỡ lầm than

Nguồn gốc vô minh đã hằn sâu
Muốn phá cho tan phải dễ đâu
Nhân loại hãy còn trong mộng tưởng
Sự nghiệp muốn thành ắt phải lâu.

PQT


Page last modified on September 19, 2018, at 01:56 AM