NỮ TƯỚNG VIỆT


“Giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh”
Việt nữ oai hùng, đuổi bọn ngoại xâm
Gương xưa, bà Triệu, bà Trưng từng đánh
Lũ giặc tan hoang, tiếng sóng vẫn gầm…

Tiếng trống Mê Linh, mãi vẫn còn kia
Thi Sách hy sinh – thề chẳng chịu hàng
Hai bà nữ tướng, tung cờ khởi nghĩa
“Thù nhà, nợ nước” – muôn tiếng hô vang.

Bà Triệu oai hùng cưỡi trên lưng voi
Sừng sững cầm quân, tiêu diệt bạo tàn
Lũ giặc tan tành, chiến công vang dội
Việt nữ phi thường tiến bước hiên ngang.

Bà mẹ Việt Nam – can đảm hiền lành,
Tiễn bước con đi, bao phen chiến trận
Mong chờ con về, bên mái nhà tranh
Vì nước, vì con – cả đời lận đận…

Phụ nữ Việt Nam bất khuất, trung kiên
Đánh giặc khi cần, anh thư vất vả,
Sáng mãi ngàn năm, gương người vợ hiền
Cho quê hương, đất nước – mãi ngợi ca…

PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 08:50 AM