NỖI LÒNG TRƯƠNG CHI


Gió đưa tiếng sáo trên sông
Để dây tình ái buộc lòng chàng Trương
Ai ơi đã chẳng xót thương
Sao còn gặp để vấn vương cõi lòng
Trương Chi tủi phận bên sông
Khối tình si buộc tấm lòng khổ đau
Tiểu thư có biết cho nào
Dây oan nghiệt đã buộc vào, sao ra ?
Chỉ còn biết trách trời già
Để cho tiếng sáo hay mà làm chi !
Khiến cho gặp gỡ làm gì !
Nàng thì khiếp sợ, chàng thì tương tư
Phải chi trời có lòng từ
Chàng Trương không chết, tiểu thư không sầu
Chuyện xưa ngẫm lại mà đau
Thế gian xưa với ngàn sau - chữ TÌNH…

PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 03:37 AM