MỪNG XUÂN DI LẶC


Nụ cười Di Lặc sáng ngời
Xóa bao phiền muộn một đời gian lao
Xuân về mai nở đón chào
Đến chùa lễ Phật cùng nhau vui cười
Chắp tay con hướng về người
Nhắc con - an lạc vui tươi tràn trề
Nhắc con - chớ lạc nẻo mê
Tham, sân, si bỏ, trở về nẻo ngay
Giữ thân, miệng, ý … hàng ngày
Mùa xuân luôn hiện ở đây bên mình
Dẫu cho lục tặc vây mình
Cũng không vướng bận, chúng sinh độ rồi
Vô thường, vô ngã, ai ơi
Vô ngôn thuyết pháp, nụ cười nguyên xuân
Chúc người tinh tấn, chuyên cần
Long Hoa hẹn gặp, mùa xuân an lành !

(Xuân Mậu Tý – 2008)


Page last modified on April 12, 2015, at 02:36 AM