MỘT MÌNH


Một cây chẳng thể nên non
Nhiều cây chụm lại thành hòn núi cao
Cùng nhau chung sức thêm vào
Biển sâu tát cạn, núi cao chuyển dời
Chẳng gì đứng mãi người ơi
Trăm năm dâu bể, bao đời thịnh suy
Một mình chẳng thể nên chi
Trăm tay chung sức việc gì cũng xong
Muôn nhà cùng một chữ đồng
Quyết tâm dựng lại, con Rồng, cháu Tiên
Nghiệp nhà, xây dựng mọi miền
Bốn phương xán lạn – người hiền khắp nơi
Cùng vui non nước sáng ngời
Chung nhau xây đắp cuộc đời ấm no.
Chẳng còn phải nghĩ phải lo
Việt Nam vang mãi điệu hò thiết tha
Đâu còn tiếng khóc rên la
Đâu còn thấy cảnh xót xa kiếp người
Hãy cùng nhau nhé, người ơi
Sống cho trọn vẹn cuộc đời nghĩa nhân
Thương nhau, cư xử ân cần
Giúp nhau cùng tiến, chẳng ngần ngại chi
Cùng nhau - tay nắm, chân đi
Tương lai tươi sáng, còn gì đâu xa
Mong cho vui khắp mọi nhà
Việt Nam bền vững, quốc gia phú cường…

PQT


Page last modified on April 11, 2015, at 06:22 AM