MỘNG


Ngồi buồn ngẫm chuyện thế nhân
Đảo điên trong cõi hồng trần
Một thoáng chiêm bao chợt tỉnh
Cả đời như áng phù vân.
Không có, có không bao lượt
Được thua, thua được mấy lần
Vượt qua đến bờ bỉ ngạn
Ngạt ngào hương lạ gió xuân.

PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 03:59 AM