MƯA RƠI


Mưa về trên phố vắng
Lòng nao nao nhớ người
Dòng đời sao trôi mãi
Biết bao giờ, mưa ơi …

Biết bao giờ gặp lại ?
Tình em trong mắt cười
Cho lòng thôi cô quạnh
Nghe từng giọt mưa rơi,

Nghe từng giọt … chơi vơi …

PQT


Page last modified on April 11, 2015, at 06:04 AM